Gjesdal kommune

Klart for første fase i FABULOS-prosjektet

Klart for første fase i FABULOS-prosjektet

Sammen med de 5 andre innkjøpspartnerne, har Gjesdal kommune nå sluttført evalueringen av tilbudene.  5 konsortier er tildelt kontrakter i første fase. Disse skal gjennomføre en mulighetsstudie av foreslåtte løsninger og teknologier. Dette er første steg for å nå målet som er å utvikle systemer som er i stand til å drive flåter av automatiserte minibusser.

16 selskaper fra 6 europeiske land

Fem europeiske konsortier har kommet gjennom det første nåløyet i konkurransen. 16 selskap fra seks europeiske land danner følgende konsortier:

  • FVF Consortium med tre finske partnere: Fortum Power and Heat Oy, Fleetonomy AI Oy og VTT Technological Research Centre.
  • Kompai-Actia Consortium med to franske selskaper: Kompaï Robotics og Actia Automobile.
  • Mobile Civitatem Consortium med fire partnere fra Estland: Modern Mobility Oü, Tallinn University of Technology, Silberauto Eesti AS og Ecofleet Eesti Oü. Det femte medlemmet i konsortiet er danske Autonomous Mobility A/S.
  • Saga Consortium med fire norske partnere: Halogen AS, Forus PRT AS, Spare Labs Incand og Rambøll Management Consulting AS.
  • Sensible 4 – Shotl Consortium med to partnere: Sensible 4 fra Finland og Shotl fra Spania.

 

EvalueringskomiteenTilbudene har blitt vurdert av en tekniske evalueringskomiteen med medlemmer fra hver av innkjøpspartnerne. I tillegg til de kommersielle mulighetene og prosjektstyring, var det ni teknsike kriterier og tre ikke-funksjonelle kriterier. De teknike kriteriene spenner fra flåtestyring til fjernstyring og videre til kravene til kjøretøyenes kapasitet i blandet trafikk. Samfunnsmessige og juridiske aspekter er en del av de ikke-tekniske kriteriene. 

Flåten forventes å kjøre i blandet trafikk og hastigheter i urbane strøk, uten fører og under nesten alle værforhold.

 

1. januar 2019 starter den første fasen i FABULOS’ før-kommersielle anskaffelse: en mulighetsstudie av de foreslåtte løsningene og teknologiene. Målet er å verifisere de tekniske, økonomiske og organisasjonsmessige mulighetene i hvert konsortium sitt tilbud. Det forventede resultatet er en rapport som beskriver resultatene av mulighetsstudien og konklusjonene for oppstart av utviklingen av en prototype.

De mest lovende konseptene vil bli utviklet til klart definerte prototyper som vil bli lab-testet høsten 2019 i andre fase av konkurransen. Den tredje fasen består av fullskalatesting og har som mål å verifisere og sammenligne de første sluttproduktene under reelle forhold. Det forventes at tre valgte prototyper vil bli testet som små flåter av automatiserte busser i Estland, Finland, Hellas, Nederland, Norge og Portugal fra mars 2020 og utover.

 

Prosjektleder hos Gjesdal kommune er Trond Hansen, Tlf: + 47 975 06 807