Eiendomsskatt

Hånd som holder hus - Klikk for stort bilde Kommunestyret vedtok den 14.12.09 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2011.

Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i "Lov om eigedomsskatt til kommunane". I tillegg har sakkyndig takstnemnd vedtatt retningslinjer for hvordan skattetakstene fastsettes.

 
I møte 9.2.16 vedtok sakkyndig takstnemnd endelig skattetakst for alle eiendommer som skal betale eiendomsskatt i 2016. Denne skattetaksten danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten.

Kommunestyret vedtok den 14.12.15 at den generelle skattetaksten for 2016 skal være 5 promille. Videre ble det gjort vedtak om at boliger og fritidsboliger får en skattetakst på 2 promille. I tillegg innføres det et bunnfradrag på kr. 100 000 pr. boenhet for boliger og fritidsboliger.
 
Grunnlag for utregning av eiendomsskatt:
Fastsettelsen av din skattetakst er gjort på følgende måte:
  1. Det er tatt utgangspunkt i faktaopplysninger i sentralt eiendomsregister (matrikkelen). Utgangspunktet er eiendommens bruksareal og tomtens størrelse.
  2. I tillegg er det ved hjelp av innleide takstmenn foretatt utvendig besiktigelse av eiendommen. En har da blant annet vurdert eiendommens beliggenhet (ytre faktor) og eiendommens alder, standard og hvordan den er vedlikeholdt (indre faktor).
  3. Ut fra de to ovennevnte elementene har sakkyndig takstnemnd fastsatt eiendommens skattetakst som utgjør grunnlaget for det du skal betale i eiendomsskatt.
 
 
Skattetaksten er lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars til 29. mars.

 

Eiendomsskattetaksering - brosjyre

Takstprotokoll 2017 (PDF, 2 MB)

Fritaksprotokoll 2017 (PDF, 170 kB)

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

bilde av Bjarte Madland
Økonomisjef
Tlf: 5161 4230
Mobil: 959 88 768
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573