Skatt og likning

Mynter i hånd - Klikk for stort bildeMynter i hånd Geir Einarsen Kort informasjon om hvilke regler som gjelder for personlige skatteytere og firma/arbeidsgivere. Mer informasjon finnes i de temabaserte lenkene til høyre.

Personlige skatteytere

Restskatt
Restskatt forfaller til betaling tre uker etter at det ferdige skatteoppgjøret eller utlegging av skattelisten er kunngjort. Er restskatten 1 000 kroner eller mer, forfaller den til betaling i to like store terminer.

Skatteoppkrever kan svare på spørsmål angående betalingsutsettelse.
 

Tilgodebeløp
Når det er betalt for mye skatt eller avgift, skal beløpet og renter tilbakebetales den skatte- eller avgiftspliktige så snart som mulig.

Forskuddskatt
Forskuddsskatt for personlige skattytere forfaller til betaling i fire like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november i inntektsåret. Er forskuddsskatten under 2 000 kroner, forfaller den i sin helhet til betaling 15. mai.
Ved endring av utskrevet forskuddskatt må skatteetaten kontaktes.
 
Arbeidsgivere
Terminoppgaver, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal arbeidsgiver og selskap mv. som er trekkpliktig sende terminoppgave som viser forskuddstrekket i de to foregående måneder, og ved årets slutt sende oppgave over samlet trekk i året (lønns og trekkoppgave). Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for en periode forfaller til betaling samme dag som det skal leveres oppgave over skatte- og avgiftsplikten.
Arbeidsgiver kan sende terminoppgaver direkte via lønnsystem/fagsystem /Altinn. eller levere papirutgave til skatteoppkreverkontoret.
Publisert av Jorunn Birkeland. Ansvarlig Bjarte Madland. Sist endret 18.06.2014 09:29
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Postadresse: Postboks 38, 4349 BRYNE
Tlf: 51 77 60 00
Mobil: 51 77 60 00
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573