Skole og utdanning

Barn på skolebenken - Klikk for stort bilde

Ansvar for grunnskoleopplæringen Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæringen (1. - 10. årstrinn) og for at barn og unge får opplæring i tråd med opplæringsloven.     

 
Det daglige ansvaret for dette er delegert til rektor ved den enkelte skole. Kommunalsjef for opplæring har det overordnede ansvaret. Obligatorisk grunnskoleopplæring Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen det året de fyller 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om en inkluderende fellesskole og en likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. Grunnskoleopplæringen er gratis. Det gjelder også alt undervisningsmateriell.
 
Skoler i Gjesdal: Du finner skolene i høyremargen.
 
Åpningstider: Mandag-fredag 09:00-14:00
 
Besøks- og postadresse tjenesteområde opplæring: 
 
Gjesdal kommune 
Tjenesteområde opplæring 
Rettedalen 1 
4330 Ålgård 
 
 

Gjesdal kommune har i dag sendt ut en mail til alle foresatte som har 1. klassing som skal begynne på skolen i august 2018. Vi ber foresatte om å svare på dette digitale skjema innen 18. desember 2017. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

bilde av Jone Haarr
Kommunalsjef Opplæring
Tlf: 5161 4312
Mobil: 411 61 967
E-post  

 

Skolefaglig rådgiver
Tlf: 51 61 43 13
Mobil: 952 94 815
E-post  

 

Saksbehandler
Tlf: 51 61 43 11
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573