Skole og utdanning

Ansvar for grunnskoleopplæringen Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæringen (1. - 10. årstrinn) og for at barn og unge får opplæring i tråd med opplæringsloven.     

 
Det daglige ansvaret for dette er delegert til rektor ved den enkelte skole. Kommunalsjef for opplæring har det overordnede ansvaret. Obligatorisk grunnskoleopplæring Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen det året de fyller 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om en inkluderende fellesskole og en likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. Grunnskoleopplæringen er gratis. Det gjelder også alt undervisningsmateriell.
 

Skolene i Gjesdal arbeider aktivt i forhold til Kunnskapsløftet. Digital læring og kompetanse, tidlig innsats og tilpasset opplæring er overordnede satsingsområder. Dette vil og være fokusområder i årene fremover. Samtidig vil den enkelte skole ha egne utviklingsområder ut fra internanalyser og vurderinger av egne resultat. Alle elever og ansatte i Gjesdalskolene har egen Chromebook.  

Det er seks skoler i Gjesdal kommune. Av disse er tre barneskoler, en ungdomsskole og to skoler 1.-10.

Ålgård skole har språkstasjon for barn, der elever som kommer til Norge får opplæring første året.

Solås skole har avdeling for elever med særlige behov (ATO).
 
Skolene i Gjesdal: Du finner skolene i høyremargen eller nederst på siden hvis du er på mobil.
 
Besøks- og postadresse skolekontoret: 
 
Gjesdal kommune 
Tjenesteområde opplæring 
Rettedalen 1 
4330 Ålgård 
 
Åpningstider Storahuset: Mandag-fredag 09:00-14:00
Les mer om åpningstider og kontaktinformasjon her.
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Jone Haarr
Kommunalsjef Oppvekst
E-post
Telefon 51 61 43 12
Mobil 411 61 967
Hilde Siira
Skolesjef
E-post
Telefon 51 61 43 13
Mobil 952 94 815
skolesjef
Ann Elin Lima
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 43 11
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573