Skolefritidsordning (SFO)

Klikk for stort bilde SFO er et fritidstilbud til alle elever på 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 7. trinn. SFO -året starter 1. august og varer til 30. juni. 

I Gjesdal tilbys følgende tre SFO – tilbud:

(A) inntil 6 timer pr. uke (følger skoleruta)

(B) Under 15 timer pr. uke

(C) 15 timer eller mer pr uke

 

Åpningstiden er:
Mandag - fredag kl. 07:00 – 16:30.

 • Ordinært driftsår er fra første virkedag i august og ut juni måned.
 • Dersom påmelding viser at 8 barn eller flere har behov for SFO i ferier, holder SFO åpent i romjula, påskeuka, høstferien, vinterferien og på planleggingsdager (bortsett fra to planleggingsdager i året hvor SFO er stengt). Skoler samordner driften dersom dette er hensiktsmessig. Det er bindene påmelding og egne satser.
 • SFO er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag.

 

Opptaksmyndighet

 • Skolene ved rektor har opptaksmyndighet.
 • Det gis anledning til kjøp av ekstra timer på ordinære skoledager og dagplasser på skolens fridager dersom det er ledig kapasitet.

 

Opptakskriterier/Oppsigelse

 • Alle elever med hjemmekommune i Gjesdal og som søker plass innen 1.april, er sikret plass.
 • Søknader som kommer inn etter fristen, blir behandlet så raskt som mulig. Barnet vil få plass så lenge det ikke utløser flere stillinger.
 • Fosterbarn som har behov for ekstra bemanning, får plass dersom hjemmekommunen dekker ekstrakostnaden bemanningen utløser.
 • Barnet beholder den tildelte plassen til det slutter i 4. klasse. Foresatte må innen 1. april hvert år bekrefte om de vil beholde plassen i SFO.
 • For å skape forutsigbarhet og rett bemanning, er oppsigelsestiden satt til 3 måneder, gjeldene fra den første i hver måned. Oppsigelsen skal være skriftlig. Det er mulig å endre tilbudet i SFO med en måneds varsel, som gjelder fra den første i hver måned.

 

Betaling

 • Betalingssatser blir fastsatt gjennom politisk vedtak.
 • Det er 10 betalingsterminer i året, f.o.m. september t.o.m. juni (betalingsfri juli og august).
 • Betaling skjer til kommunen innen 15. i hver mnd.
 • Det er betalingsplikt selv om barnet ikke møter i SFO.
 • Ved manglende betaling mister barnet plassen.
 • Prisene reguleres en gang i året.
 • Ferieukene og undervisningsfrie dager er ikke medregnet i ordinære betalingssatser.
 • Dager mellom skoleslutt i juni til og med 30. juni, og fra første virkedag i august til første skoledag i august, inngår i de ordinære betalingssatsene (gjelder B og C tilbud).
 • 30 % søskenmoderasjon

 

Pris for SFO-tilbud:

A-tilbud: 1400,-

B-tilbud: 2590,-

C-tilbud: 2900,-

Registreringsskjema finner du på skolenes hjemmeside.

Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573