Trygt og godt skolemiljø

Klikk for stort bilde Elevenes rett til et godt skole - og læringsmiljø

Gjesdalskolene skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for elevene. Det skal være nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Samarbeidet med foreldre og elev står sentralt. Når en elev eller forelder melder fra om at eleven ikke har det bra på skolen, skal skolen ta tak i dette og handle raskt og riktig. Det er eleven sin egen opplevelse av hvordan han eller hun har det på skolen, som er avgjørende. Nulltoleranse skal være førende for alle skolenes systematiske forebyggende arbeid for et trygt og godt skolemiljø i Gjesdal.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen?

Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje. Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til fylkesmannen.

 • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
 • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
 • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå
 • er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med fylkesmannen. Du må ta kontakt med fylkesmannen i det fylket du bor. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev.

Hva kan Fylkesmannen gjøre?

Hvis fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal gjennomføres og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

Mobbeknapp og informasjon på skolenens hjemmeside

Mer informasjon om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø finner du på den enkelte skole sin hjemmeside. På skolens hjemmeside vil du og finne en mobbeknapp som du kan klikke på hvis du vil varsle rektor om mobbing.

Jærskulens system for et trygt og godt skolemiljø: www.tryggskule.no

Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573