Velkommen til Smart City Gjesdal

 

Smart City Gjesdal er et konsept for å utvikle kommunen vår til et sted for fremtiden.

 

Det betyr at bærekraftige løsninger står i sentrum. Bærekraft betyr å ta vare på ressurser i dag slik at generasjonene etter oss får et like godt eller bedre utgangspunkt når du skal overta ansvaret. Vi ser på bærekraft fra forskjellige perspektiver:

 • Miljø: Redusere utslipp av klimagass, redusere energiforbruk, redusere bruk av fossile brennstoffer, redusere forurensing, bruke fornybare og lokale ressurser, og arbeide for mobilitetsløsninger som skåner miljøet
 • Sosial: Utligne sosial forskjeller, arbeide for inkludering av alle, legge til rette for deling, samarbeid og samhandling
 • Økonomi: Få ned forbruket, tidlig innsats, inntekter styrer utgifter, samarbeide med private og frivillige aktører, støtte små og mellomstore bedrifter
 • Demokrati: Styre lokalsamfunnet sammen med innbyggerne og andre aktører, legge til rette for involvering og samskaping på mange arenaer
   

Vi arbeider også med teknologiutvikling og digitalisering som viktige redskaper for å oppnå bærekraftmålene.

 Arbeidet med Smart City har begynt med et konsept for det nye Ålgård sentrum. Ålgård skal bli grønt, urbant, sosialt, profitabel og spennende for innbyggerne, næringsdrivende og tilreisende. Imidlertid er konseptet blitt utvidet til å gjelde langt flere områder.

Vi inviterer alle til samarbeid for å få det til! Ta kontakt dersom du vil vite mer eller om du har en passende idé som du ønsker å få realisert på e-post til smartcity@gjesdal.kommune.no

På denne siden vil du finne informasjon om hva som kjennetegner Smart City-konseptet og hvilke konkrete prosjekter vi jobber med.

Vi har delt vårt arbeid opp i seks områder som til sammen utgjør Smart City-konseptet. 

Klikk på de forskjellige områdene i sirkelen under for å lese mer om hvert tema.

Livskvalitet Energi Økonomi Mobilitet Teknologi Styring

 

Fant du det du lette etter?
Ekstern lenke (1)
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573