Energiløsning for Ålgård sentrum

Gjesdal kommune har en målsetning om å redusere klimagassutslipp og begrense det totale energiforbruket. Den store utbyggingen i sentrum av Ålgård vil utløse et betydelig behov for varme, kjøling og ventilasjon for de nye arealene til bolig og næring, og kommunen har besluttet å bygge en smart, fremtidsrettet og bærekraftig energiløsning med god miljøprofil.

Energiløsningen er ikke ferdig prosjektert ennå, men tanken er å utnytte lokale energikilder til produksjon av varme og kjøling. En mulighetsstudie har vist at forholdene på Ålgård ligger meget godt til rette for å lage et vellykket energiprosjekt. Figgjoelva renner like forbi hele utbyggingsområdet. I tillegg har det vært grunn til å tro at grunnvannet i sentrumsområdet egner seg for energiproduksjon. Denne antakelsen er bekreftet etter at tre prøvebrønner er etablert. Resultatene etter flere måneder med målinger viser meget godt tilsig og lavt innhold av stoffer som kan skape driftsproblemer.

 

På figuren under er det vist en mulig systemløsning. Ålgård sentrum deles inn i flere soner som hver får sin energisentral som med smart styring skal distribuere varme og kjøling til de ulike byggene. Energien produseres av varmepumper basert på grunnvann, muligens i kombinasjon med elvevann.

 

Energikart
smart city - Klikk for stort bildeKlikk for større bilde

 

For å drive energisentralene kan den gamle kraftstasjonen utnyttes som strømtilførsel til varmepumper og sirkulasjonspumper. Dette vil kreve en rehabilitering av det over 100 år gamle kraftverket som opprinnelig skulle forsyne ullvarefabrikken med energi og som fortsatt er i drift. Denne løsningen vil gi en meget stor andel av fornybar energi.

 

For å realisere energiprosjektet må det dannes et energiselskap som skal eie, drifte og distribuere varme og kjøling til nye og evt gamle arealer i sentrumsområdet. Det jobbes for tiden med å danne et slikt selskap som har som målsetting å utvikle en så god løsning at den er det foretrukne alternativ for alle entreprenører som skal bygge ut i fremtidens Ålgård sentrum. Selskapet skal også bygge kompetanse innen energiløsninger slik at en på sikt kan se på overføringsmuligheter til andre områder, eksempelvis nye boligområder eller Gjesdal Næringspark på Skurve.

Fant du det du lette etter?
 
  • TelefonBilde 51 61 42 00
  • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
  • Besøksadr: Rettedalen 1
  • Komm.nr. 1122
  • Org.nr. 964978573