Hva er Smart Gjesdal?

Smart Gjesdal er et konsept for utvikling av kommunen. 

Hovedmålsettingen er:

Vi skaper enda mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i Gjesdal

 

Det skal vi få til gjennom å:

 • Tenke, planlegge og handle helhetlig og sammenhengende i alt vi gjør og
 • Jobbe med  konkrete prosjekter der vi
  • tar i bruk ny teknologi som forenkler og forbedrer
  • involverer innbyggerne i å utvikle nye og bedre løsninger
  • samarbeider på nye måter med andre kommuner, næringslivet og forskningsmiljøer

 

Følgende utviklingstrekk og utfordringer er bakteppet for kommunens arbeid med smart-konseptet.

 • Miljøutfordringer
 • Ineffektive mobilitetsløsninger
 • Folkehelseutfordringer
 • Lite attraktivt for innflytting
 • Økende andel eldre i befolkningen
 • Urbanisering og fortetting
 • Større konkurranse om de beste hodene og produktive og lønnsomme bedrifter
 • Krav om mer effektiv offentlig sektor
 • Økte forventninger fra innbyggerne om tilpassede løsninger og rask respons

 

 Dette fører oss til disse målsettingene:

 • Løse mobilitetsutfordringer innad i kommunen og i forhold til nabokommuner på en miljøvennlig og effektiv måte
 • Få energiforsyningen mer miljøvennlig
 • Øke samholdet i befolkningen og inspirere til at mennesker støtter hverandre?
 • Gi Gjesdal som «blå» og «grønn» kommune et enda bedre innhold i form av flere friluftstilbud og aktiviteter
 • Fremme næringsutvikling i etablerte bedrifter og få flere til å starte egen bedrift i Gjesdal
 • Forme tjenester som innbyggerne opplever som tilgjengelige og tilpasset sine individuelle behov?
 • Drive kommunen slik at innbyggerne får bedre tjenester til en lavere kostnad
Fant du det du lette etter?
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573