Tjenesteområde kultur og samfunn

Storahuset - Klikk for stort bilde Geir Einarsen

Tjenesteområde kultur og samfunn holder til i 1. etg. i Storahuset.   

Vakttelefon - utenom ordinær arbeidstid - 51 61 42 00 (gjelder vei, vann, avløp kommunale bygg og brøyting)

 

Tjenesteområde kultur og samfunn er inndelt i 5 avdelinger:
 

Arealbruk:
Arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart, oppmåling, eiendomsinformasjon, landbruk, natur og miljø. 
Avdelingsleder for arealbruk er Gerd Karin Espedal.


Byggforvaltning: 
Renhold og vedlikehold av alle kommunale bygg. 
Avdelingsleder for byggforvaltning er Jarle Bjelland.
  
 

Kulturavdelingen:
Bibliotek, Frivilligsentralen, Ungdomshuset Stasjonen, idrett, lag og foreninger, kulturarrangement m.m. Avdelingsleder for kultur er Jane Merete Jonassen.


Teknisk drift: Kongsgata 21
Vann, avløp, renovasjon, vei og samferdsel, kirkegårder, friområder, brann- og feiertjeneste.
Avdelingsleder for teknisk drift er Jan Pape.


Utbygging:
Kommunale bygg- og anleggsprosjekter.
Avdelingsleder for utbygging er Sven Olav Jensen.

 

Målsettinger for Kultur og samfunn:

God samfunnsutvikling for mennesker og miljø. Dette innebærer:

 • Helhetlig samfunns- og arealplanlegging.
 • Tekniske tjenester av god kvalitet.
 • God drift og vedlikehold av anlegg og bygg til lavest mulig kostnad over tid.
 • Investeringer overlevert til rett tid og innenfor budsjettrammer.
 • Et godt og variert kultur- og fritidstilbud.
 • Saksbehandling som imøtekommer den enkeltes ønsker og behov innenfor gjeldende rammer.

 

Organisasjonskartet for kultur og samfunn. (PDF, 26 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Årstein Skjæveland
Kommunalsjef kultur og samfunn
E-post
Telefon 51 61 42 50
Mobil 960 47 386
 
 • TelefonBilde 51 61 42 00
 • PostboksBilde Rettedalen 1, 4330 Ålgård
 • Besøksadr: Rettedalen 1
 • Komm.nr. 1122
 • Org.nr. 964978573