Konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteamet er ei tverrfaglig gruppe som kan kontaktes når du har bekymring, mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep, vold eller annen mishandling mot barn. Dersom du ønsker å få drøftet en sak kan du ta kontakt med konsultasjonsteamet ved koordinator Gro Gilje på telefon 41608115 eller på e-post til konsultasjon-overgrep@sandnes.kommune.no 

Ved hastesaker er det muligheter for at konsultasjonsteamet møtes utenom oppsatte tidspunkt.

Konsultasjonsteamet består av helsesøster, psykolog fra BUP, styrer fra barnehage, to representanter fra barneverntjenesten og representant fra SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep).

 

NYTT MØTESTED ER NÅ  MØTEROM i 2.ETG. PÅ SANDNES RÅDHUS