Innsyn i post og saker

Innsyn i post og saker

Vi har for øyeblikket problemer med innsynsløsningen vår. Dersom du ønsker å be om innsyn, send en e-post til post@gjesdal.kommune.no med dokumentnumrene du ønsker innsyn i.

Saker som gjelder klienter innenfor sosialtjenesten, barnevern, omsorg, PPT og andre helsetjenester er ikke med i journalen. Heller ikke dokumenter som hører hjemme i personalmapper, elevmapper eller barnemapper i barnehagen.

Fra 15.6.20 har Gjesdal kommune skiftet arkivsystem til Public 360. Du vil derfor måtte søke på to ulike måter dersom du ønsker innsyn i saker, alt etter hvilken dato du søker etter. 

Post og saker fra 15.6.20 og utover 

Post og saker fra 14.6.20 og tidligere