Aktuelt

  • 19jan
    Tilskuddsmidler til virksomheter som er hardt rammet av koronapandemien
    Er din virksomhet sterkt rammet av smitteverntiltakene? Da kan du søke kommunen om støtte. Frist er mandag 7. februar. Gjesdal kommune har mottatt 1.511.000 kroner i tilskuddsmidler fra kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal fordeles på virksomheter som er hardt rammet av koronapandemien. Dette er den fjerde utlysningen av denne type lokal kompensasjonsordning for næringslivet i Gjesdal.