Aktuelt

  • 17feb
    Hvordan står det til med folkehelsa i Gjesdal?
    Nå er den årlige folkehelseprofilen for Gjesdal publisert. Profilen inneholder 34 indikatorer som gir informasjon om viktige faktorer som påvirker helsetilstanden i Gjesdal. Årets utvalgte tema er fysisk aktivitet: barna er de mest aktive, men aktivitetsnivået synker raskt med alderen. Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet.