Aktuelt

Skattetaksten er lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars til 29. mars.

Gjesdal kommune har ved overlevering av regnskapet til endelig revisjon et positivt driftsresultat på 15 mill, noe som utgjør i overkant av 1,5 % av driftsinntektene. Resultatet er tilnærmet det samme som i 2019. Ca 10 mill av overskuddet brukes til investeringer i 2020, og 5 mill avsettes til reservefond.

Det EU-finansierte prosjektet FABULOS er i sin siste fase. De finske selvkjørende vanene som går i rute mellom sentrum og toppen av Torvmyra har til nå gått uten å kunne ta med passasjerer etter restriksjoner fra Statens vegvesen. Men nå, etter 500 timer testing i rute, har finnene fått godkjenningen som gjør at de kan ta passasjerer.

Alle elever på 7. og 10. klassetrinn gjennomfører på høsten Utdanningsdirektoratet sin årlige elevundersøkelse. Undersøkelsen tar opp ulike tema med flere underspørsmål til hvert av temaene. Hovedområdene omhandler blant annet støtte fra lærer, læringskultur, elevdemokrati, motivasjon/mestring, trivsel og mobbing. 

Du kan nå søke om barnehageplass i Gjesdal. Frist for å søke er 1. mars. 

Det er dessverre blitt en feil i utsending av faktura for SFO for mars måned. 

Gjesdal kommune var godt representert på dagens konferanse.

Innovasjonsprosjektet med å teste førerløse busser nærmer seg en slutt. I dag var det avslutningskonferansen, opprinnelig var planlagt holdt i Helsinki, men ble gjennomført digitalt.