Gjesdal kommune inviterer til prosjektkonkurranse i Kodlidalen

Gjesdal kommune inviterer til prosjektkonkurranse i Kodlidalen

Kommunen skal lyse ut prosjektkonkurranse for bygging av 8 stk. eneboliger i rekke på delfelt B15 i Kodlidalen.

Nytt ordførarbrev frå Frode Fjeldsbø. 

Helsebanken og Ålgård legesenter gjennomfører influensavaksinering for risikogruppene inkludert fra fylte 65 år.

Gjesdal kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere gjennom inngåelse av tilvisningsavtale for fremskaffelse av utleieboliger.

Alle innbyggere over 65 år vil få tilbud om en 3. vaksinedose etter Folkehelseinstituttet sine anbefalinger. 3. dose skal tas 6 mnd. eller mer etter 2. dose og det må gå 1 uke eller mer mellom koronavaksine og ev. influensavaksine. 

Årets influensavaksine blir snart tilgjengelig, og særlig personer i risikogrupper bør ta denne. Nær 1,6 million av mennesker i Norge tilhører en risikogruppe med økt risiko for alvorlig influensasykdom. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.


Oppdatert informasjon om årets influensavaksine er tilgjengelig på Folkehelseinstituttet sine nettsider (ekstern lenke FHI).

Gjesdal kommune eier flere tomter i Ålgård sentrum, og med bakgrunn i økt interesse rundt disse går kommunen nå ut med en utlysning hvor en gir interesserte en mulighet til å melde sin interesse for kjøp av eiendommene.

Informasjon om vaksinasjon vil løpende bli oppdatert i denne artikkelen.

Slik blir «den nye koronakvardagen» i Klepp, Time, Hå og Gjesdal frå og med måndag 27. september.