Aktuell informasjon

Aktuelt

Årets tema er: Vi trenger hverandre. Løft blikket! Ledige billetter til foredraget mandag 3. oktober kl. 19. i Veveriet. Vi selger også billetter i døra. Velkommen!

I tråd med Regjeringens anbefaling åpner vi nå for oppfriskningsdose for personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom og gravide


I Gjesdal skal vi nå i gang med vårt største prosjekt noen gang. Det skal bygges nytt helsehus i tilknytning til dagens ÅBOAS i Ålgård sentrum. I den forbindelse engasjerte Gjesdal kommune våren 2022 konsulentbyrået Comte Bureau AS for å bistå i planleggingen av fremtidig helse- og omsorgstilbud.

Comte Bureau AS har nå kommet med sin rapport, og denne rapporten vil være et viktig verktøy i vårt videre arbeid.

Gjesdal kommune inviterer herved til informasjonsmøte mandag 17. oktober 2022 kl. 13.00 om prosjektkonkurranse på delfelt B22 i kommunens nye boligfelt Kodlidalen. 

Ungdomsrådet deler ut 25 000,-. 

Gjesdal kommune mottok fredag 02. september brev fra FHI med informasjon om at det om kort tid vil komme en oppdatert versjon av vaksinen mot Covid-19.

Kalenderen har dyttet oss frem til september. Den niende måneden, selv om navnet betyr den syvende. Slik fordi hin mektige romere fikk smuglet inn to nye navn på sommermånedene, juli og august – måneder oppkalt etter de romerske keiserne Julius Caesar og Augustus.

Har du lyst å verta treningskontakt? Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med menneske? Då kan du bidra i arbeidet med regelmessig fysisk aktivitet for menneske med psykiske lidingar og/ eller rusmiddelutfordringar.  

Vi minner om at fristen for å søke barnehageplass ved andre hovedopptak er 1. september 2022.

Høsten 2021 inviterte Gjesdal kommune til prosjektkonkurranse på delfelt B15 i Kodlidalen.