Aktuelt

Her får du oversikt over 17. mai programmet for Gjesdal kommune. 

Kanskje hadde Henrik Wergeland begynt slik om han levde nå. Dette pussige ordet kohort er vi blitt kjent med, men med selve pandemien er vi ikke blitt dus. Det tror jeg aldri helt vi blir.

Med bakgrunn i regjeringens krisepakke fase tre, er Gjesdal kommune tildelt kr 1 701 613, som en styrking av kommunalt næringsfond. Tildelingen skal gjøre det mulig for kommunen å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Det kan gis støtte til ulike bedriftsrettede tiltak samt unntaksvis prosjekter og satsinger som kommunen velger å gjennomføre i egen regi. Det har vært to tildelingsrunder, og nå lyses det resterende beløpet, på kroner 153.613,- ut.