Aktuelt

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har flyttet midlertidig.

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Gjesdal kommune deltar i undersøkelsen «IVARETATT?» og ønsker tilbakemelding fra deg som pårørende. Du regnes som pårørende dersom du er i familie med, eller i annen nær relasjon til, noen som du føler omsorg eller ansvar for, og som har en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. For å kunne svare må du være 18 år eller eldre.
 

Oversiktsbilde av aktuell tomt

Startskuddet har gått for planleggingen av det nye helsekvartalet i Ålgård sentrum. 2023 kommer til å bli et spennende år, og vi gleder oss til arbeidet som ligger foran oss.

Demensvennlig samfunn er en informasjonskampanje i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelse. Det er en kampanje som retter seg mot privat og offentlig servicenæring, og tar for seg hvordan man kan gi best mulig service til personer med demens. Norske kommuner inngår en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å være et demensvennlig samfunn.

Ewz Måkaknuten Vind AS (Måkaknuten) og ewz Stigafjellet Vind AS (Stigafjellet) ønsker å støtte lokalsamfunnene i Bjerkreim og Gjesdal med en årlig pengegave på kr 100 000.

Illustrasjon av aktivitet

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Ordfører tildeler byggeskikkprisen for 2022 til Lyse Kraft

Tradisjonen tro avholdt ordfører Frode Fjeldsbø sin nyttårsmottakelse 1. januar 2023. 

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.