Aktuell informasjon

Aktuelt

Denne uken er regnbueflagget heist foran Storahuset.

I tråd med anbefaling fra nasjonale myndighet (se mer på nettsiden til Folkehelseinstituttet), er det nå åpnet for bestilling av fjerde dose for personer som har fylt 65 år. 

Gjesdal kommune arragerer i samarbeid med Jær-kommunene pårørendeskole for pårørende som har omsorg eller er i nær relasjon til personer som lever med en demenssykdom

Politikerne har over lang tid gitt sterke signaler om at flest mulig barn i Gjesdal kommune så langt som mulig skal få en barnehageplass når det ønsker det. Gjesdal kommune skal i tillegg være en bostedsattraktiv kommune. 

Velkommen til åpent idemøte for alle interesserte tirsdag 14. juni kl. 18 – 19.30 i 1. etasje i Veveriet. Ingen påmelding - bare møt opp! Se invitasjon (PDF, 185 kB).

Vi håper du vil være med å tenke høyt sammen med oss om: Hvordan kan vi rette blikket på alkovett i lokalmiljøet vårt?

  • Hva betyr det å være Av-og-til kommune?
  • Hva gjør vi i dag?
  • Hva drømmer vi om?
  • Hva kan vi få til sammen?

1. juni blir teststasjonen for PCR-testing på Kleppe avvikla.

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Skoleelever over hele landet svarer på en elektronisk spørreundersøkelse om temaene livskvalitet, venner, foreldre, skole, lokalmiljøet, framtid, medier, organisert fritid, trening og fysisk aktivitet, helse, rusmidler, regelbrudd, vold og trakassering. Det er velferdsinstituttet NOVA som står bak undersøkelsen. Vi har gjennomført Ungdata hvert. 3 år siden 2010.

Årsmelding for året 2021 er godkjent av kommunestyret. 

Etter lengre tids opphold er jeg i gang med ordførers time igjen. En lørdag i måneden sitter jeg på Veveriet en times tid klar for å treffe innbyggere som har noe de vil ta opp med ordfører. Før sommeren kommer jeg til å ha ordførers time 7. mai og 18. juni kl 10-11.