Aktuelt

På vegne av boligsøkende ønskes boliger for privat leie.

I tillegg til normal saksbehandling og post inn og ut, bygger nå arkivleder Kristin Wulvig og hennes medarbeider opp kommunens eget koronaarkiv for ettertiden.

0 Kommentarer

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, startar kommunane no testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seie feber, hoste eller tung pust.

Smittevern, trygghet og elevenes beste vil være skolenes overordnede fokus. Slik blir rutinene i skolen og i SFO i ukene fremover.
Mandag 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn og SFO. På noen områder vil det bli en litt annerledes hverdag for elever og ansatte. Med gode smitteverntiltak vil det være trygt å komme tilbake til skolen, og vi gleder oss til å ta  mot elevene på skolen igjen.

For å unngå smitte ønsker vi å begrense tallet på personer som er på venterommet. Derfor er det fint om bare en av foreldrene følger barnet. Unntaket er hjemmebesøk på helsestasjonen hvor begge foreldrene kan komme. Søsken bør heller ikke være med på helsestasjonen. 

–I denne perioden har vi tatt inn to-tre tonn mer enn normalt. Vanligvis produserer innbyggerne avfall på jobb og skole. Nå foregår det meste hjemme.

0 Kommentarer

Alle landets fritidsklubber og ungdomshus er stengt i forbindelse med covid-19. Dermed har ungdomsarbeiderne slengt seg rundt, lært seg nye kunster og nå dukker det opp digitale ungdomshus overalt – inkludert et for Ungdomshuset Veveriet.

Gjesdal kommune skal for perioden 2021-2024 utnevne flere skjønnsmedlemmer. Disse skal velges av fylkeskommunen. Vi har behov for 4-5 kvinner og 2 menn som kan stille seg til disposisjon til dette vervet.

–De ansatte har vist en optimisme og ro midt oppi en situasjon der ikke bare arbeidsplassen krever helt andre ting av dem, men også hjemmesituasjonen.