Aktuell informasjon

Aktuelt

Oltedal kirke holder åpent for alle som ønsker å være sammen i sorgen etter den tragiske motorsykkelulykken natt til søndag.

Gjesdal kommune arragerer i samarbeid med Jær-kommunene pårørendeskole for pårørende som har omsorg eller er i nær relasjon til personer som lever med en demenssykdom

Politikerne har over lang tid gitt sterke signaler om at flest mulig barn i Gjesdal kommune så langt som mulig skal få en barnehageplass når det ønsker det. Gjesdal kommune skal i tillegg være en bostedsattraktiv kommune. 

Velkommen til åpent idemøte for alle interesserte tirsdag 14. juni kl. 18 – 19.30 i 1. etasje i Veveriet. Ingen påmelding - bare møt opp! Se invitasjon (PDF, 185 kB).

Vi håper du vil være med å tenke høyt sammen med oss om: Hvordan kan vi rette blikket på alkovett i lokalmiljøet vårt?

  • Hva betyr det å være Av-og-til kommune?
  • Hva gjør vi i dag?
  • Hva drømmer vi om?
  • Hva kan vi få til sammen?

1. juni blir teststasjonen for PCR-testing på Kleppe avvikla.

Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. Skoleelever over hele landet svarer på en elektronisk spørreundersøkelse om temaene livskvalitet, venner, foreldre, skole, lokalmiljøet, framtid, medier, organisert fritid, trening og fysisk aktivitet, helse, rusmidler, regelbrudd, vold og trakassering. Det er velferdsinstituttet NOVA som står bak undersøkelsen. Vi har gjennomført Ungdata hvert. 3 år siden 2010.

Årsmelding for året 2021 er godkjent av kommunestyret. 

Etter lengre tids opphold er jeg i gang med ordførers time igjen. En lørdag i måneden sitter jeg på Veveriet en times tid klar for å treffe innbyggere som har noe de vil ta opp med ordfører. Før sommeren kommer jeg til å ha ordførers time 7. mai og 18. juni kl 10-11.

Folkehelseinstituttet åpner for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Nye Veier AS om tillatelse etter forurensningsloven § 11, til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet, tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag etter lov om laksefisk og innlandsfisk og vannressursloven i forbindelse med utbyggingen av ny E39 fra Bue i Bjerkreim kommune til Ålgård i Gjesdal kommune.

Søknaden legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er satt til 20. april.