Aktuelt

Følgende informasjon har blitt sendt til alle foreldrene til barnehagebarn i Gjesdal:

Å være meddommer er en viktig oppgave som har stor betydning, ikke minst for den tiltalte i straffesaker. Det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være en meget interessant oppgave og er et viktig samfunnsansvar.

Snart én måned har gått siden regjeringen 12. mars stengte ned store deler av Norge på grunn av koronaepidemien. I snart fire uker har mange foreldre jobbet fra hjemmekontor, lærere funnet nye, digitale veier i undervisningen, innbyggere meldt seg til tjeneste og kommunen blitt styrt via digitale plattformer.

Hva er blitt gjort og hvordan? Her får du fire lærerike og motiverende perspektiver på en krisesituasjon ingen av oss kunne være helt forberedt på.

Gjesdal kommune, ved Utvalg for kultur og samfunn, vedtok den 01.04.2020 å legge forslag til ny forskrift om endring av minsteareal for hjort i Gjesdal kommune ut til offentlig høring.

Koronasmitten har sendt hjem fra barnehage, skole og arbeidsliv alle som det er mulig å installere i hjemmeaktivitet, hjemmeskole og på hjemmekontor. Dette setter oss på prøve på så mange vis, også digitalt.

Nå kan du søke om å bruke Veveriet til den store dagen.

Vil du/dere bli med å bidra og hjelpe sårbare barn og familier som trenger ekstra hjelp? Behovet for lokale tiltak kan bli spesielt stort nå på grunn av situasjonen vi er i med koronaviruset.

Gjesdal kommune har, med bakgrunn i den pågående situasjonen knyttet til spredning av Koronaviruset, onsdag 25. mars 2020 fattet følgende vedtak:

Fastlegene, både ved Ålgård Legesenter og Helsebanken, har lagt bak seg noen travle uker, men har nå kapasitet til å ta imot pasienter.