Aktuell informasjon

Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Tidligere kunngjøringer 

Endring av reguleringsplan for Giljastølen, del av gnr. 74, bnr. 3, Råsavatnet er på høring. Frist for å gi innspill er 20. oktober 2022

Gjesdal kommune har gitt Kjetil S. Søyland tillatelse til å bygge 471 meter traktorvei. 264 meter av denne er i utvalgt naturtype kystlynghei på gnr. 34, bnr. 1, Søyland.