Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Tidligere kunngjøringer 

Planen legger til rette for å justere plasseringen av byggeområdet til fritidsbebyggelse og å fortette med flere fritidsboliger. Innspill til forslaget til reguleringsplan må sendes kommunen innen 21.10.2021.

Gjesdal kommune skal fornye kommuneplanens arealdel. Det vil si at vi skal bestemme hva alle arealene i kommunen kan brukes til. Planen er svært viktig for den videre utviklingen av Gjesdal. Frist for å gi innspill er 21.10.2021

Det skal tilrettelegges for utvidelse av kirkegården i Dirdal. Reguleringsplanforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill er 21.10.2021.

Reguleringsplanen for del av Per Sivles Vei og Nilsabakken viser en ny vei. Det er foreslått av navnet blir "Tolleiv Bjerkreims vei". Frist for å gi innspill er 21.10.2021