Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Det meldes oppstart av detaljregulering for et 285 dekar stort område ved Giljastølsvatnet. Utbyggeren ønsker å omregulere området, fortette med flere fritidsboliger og anlegge atkomstvei til hyttene. 

Innspill og spørsmål må sendes til utbygger innen 28. februar. 

Det meldes oppstart av detaljregulering for del av Per Sivles vei og Nilsabakken, planid 201606.

Innspill og spørsmål må sendes inn til utbygger innen 13. februar.