Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Reguleringsplanen for boligbygging i Skogveien 2A ligger nå på høring. Fristen for å gi innspill er 25. august 2020. 

Reguleringsplanen for forsvarets skyte- og øvingsfelt på Jolifjell ligger nå på høring. Fristen for å gi innspill er 25. august 2020.