Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 er klar. 

Forslaget til plan for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård er nå lagt ut på høring. Fristen for å komme med kommentarer og innspill er 10. januar 2020.

Kommunestyret vedtok ny kommuneplan for Gjesdal 2019-2030 i møtet den 17.06.2019.