Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Tidligere kunngjøringer 

Endring av reguleringsplanen for for Solvåg, gnr. 5, bnr. 124, planid 20040006 (Brunnvigå) er på høring. Fristen for å gi innspill til endringen er 10. februar.

Planforslag for Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7, Øvstabødalen, er på høring. Fristen for å gi innspill er 06.02.2023