Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

For å imøtekomme nye tekniske løsninger, og sikre god håndtering av husholdningsavfall, har Gjesdal kommune utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift for husholdningsavfall. Du kan gi din innspill innen 08.07.2021.

Gjesdal kommune skal tildele et navn på tunellen gjennom Husafjell, og foreslår "Husafjelltunellen". Før navnevalget tas sendes saken ut på høring, med frist 08.07.2021.

I forbindelse med ferdigstilling av veien Ålgårdsheiå og Husafjelltunellen er det ønskelig å belyse konsekvensene en eventuell stenging eller fortsatt åpning av veien Åfaret. Utgangspunktet er at Åfaret skal stenges for gjennomfartskjøring og personbiltrafikk. Berørte parter inviteres til å gi innspill. Høringsfrist: 19. august 2021. 

Det vurderes endringer i detaljreguleringsplanen for Midtfjell, noe som krever at planområdet må utvides. Dersom du har innspill til utvidelsen må du sende det innen fristen 01.07.2021