Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

I forbindelse med adressering er det reist navnesak for navnet Kodlidalen. Kartverket har etter lov om stadnamn vedtaksrett for skrivemåten og har samtidig tatt med noen flere navn. Navnesaken blir tatt opp for å få formalisert riktig skrivemåte til offentlig bruk.

Saken legges ut på høring med frist 06.03.2020 for å komme med innspill. Eventuelle innspill sendes Gjesdal kommune.

For en fullstendig liste se vedlagte dokumenter.

Eller ta kontakt med saksbehandler på epost gke@gjesdal.kommune.no.

Vi ønsker dine meninger om bygging av nye boliger i Vestlibakken. Fristen for innspill er 26.03.2020.