Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Risa AS har startet planleggingen av Kluge masseuttak og mottaksanlegg. Nå kan du gi innspill til planprogrammet. Hvis du har kunnskap om området, eller meninger om saken, så ønsker vi skriftlig innspill innen 7. desember 2020. 

Gjesdal kommune har startet forhandlinger med de som skal bygge ut i Vestlibakken 24 og de som skal bygge ut i Slakthusbakken. Dersom du har synspunkter som kan komme til nytte i forhandlingene må de sendes til kommunen innen 29.10.2020.

To hjorter ser på utsikten

 

Gjesdal kommune har utarbeidet forslag til forvaltningsplan for hjortevilt for kommunen. Vi håper alle interesserte leser planen og gir oss innspill til hvordan denne kan bli enda bedre.

Utkast Forvaltningsplan for hjortevilt Gjesdal kommune 14.09.2020 (PDF, 4 MB)

 

Det planlegges å fortette med flere nye boliger i den nedre delen av Per Sivles vei og Nilsabakken. Innspill til forslaget må sendes kommunen innen 12.11.2020.

Reguleringsplanen for Vestlibakken 22-26 ble vedtatt av kommunestyret i sak 73/20 i møtet 14.09.2020. Vedtaket kan påklages. 

Det planlegges bygging av 300 - 400 boliger i Ålgård nord. Hvis du har kommentarer til planarbeidet må du ta kontakt innen 30. oktober 2020.