Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Planen legger til rette for fortetting med nye boliger. Kommunestyret har godkjent planen med noen endringer. Vedtaket kan påklages innen tre uker (04.02.2021).

Utbyggingsavtalen gjelder et samarbeid mellom kommunen og utbygger om utskiftning og oppgradering av vann-/spillvann og overvann i forbindelse med utbygging i Slakthusbakken på Ålgård. Frist for å gi eventuelle innspill til forslag til avtale er 14.02.2021.

Statsforvalteren har oversendt søknad fra Jackon AS om tillatelse etter forurensningsloven for utslipp fra produksjon av fiskekasser til Gjesdal kommune.