Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

I følge domstolloven § 68 skal forslag til kandidater til meddommer-vervet legges ut til alminnelig ettersyn.

Det meldes oppstart av detaljregulering av del av Friggs gate og Emmausvei. Innspill må sendes til MG Arkitekter innen 28. mai 2020. 

Gjesdal kommune, ved Utvalg for kultur og samfunn, vedtok den 01.04.2020 å legge forslag til ny forskrift om endring av minsteareal for hjort i Gjesdal kommune ut til offentlig høring.