Aktuell informasjon

Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Tidligere kunngjøringer 

Reguleringsplanen er vedtatt. Klagefristen er 15. juni 2022.

Reguleringsplanen er vedtatt. Klagefristen er 3. juni 2022.

Planforslag for fv. 450 Hunnedalveien, er på høring. Fristen for å gi innspill er 30. juni 2022.

Planforslag for Ålgård nord, D-feltene, er på høring. Fristen for å gi innspill er 12.05.2022.