Kunngjøringer

Kunngjøringer

På denne siden legger kommunen ut kunngjøringer etter hvert som de blir offentliggjort.

Det kan være kunngjøringer i forbindelse med planarbeid, lokale forskrifter o.l

Tidligere kunngjøringer 

Reguleringsplanen legger til rette for flytting av barnehagetomt og idrettsanlegget, bygging av skole og detaljregulerer boligplasseringene i felt E. Innspill planen må sendes til kommunen innen 03.12.2021.

Planforslag for ny E39 Bue-Ålgård er på høring. Du er velkommen til å gi innspill til planen innen fristen 28. november.