Aktuell informasjon

Tidligere kunngjøringer

Reguleringsplanen er vedtatt. Klagefristen er 3. juni 2022.

Reguleringsplanen er vedtatt. Klagefristen er 15. juni 2022.

Planforslag for Ålgård nord, D-feltene, er på høring. Fristen for å gi innspill er 12.05.2022.

Gjesdal kommune har utarbeidet forslag til endringer i bestemmelsene til reguleringsplanene med følgende planid: 19910006, 20040008, 20070008. Alle tre gjelder hytteområdene i Øvstabødalen. Merknader sendes innen 01.04.2022

Det er gjort noen endringer i plandokumentene siden sist høringsrunde. Disse endringene legges nå ut på begrensa høring. Frist for innspill: 18. mars 2022.

Stikkveien med adressenummer Skogveien 2 til 8 skal få eget gatenavn. Det er foreslått at navnet blir "Skogbakken". Frist for å gi innspill er 03.03.2022

Ny stikkvei fra Per Sivles gate er tildelt gatenavn. Fristen for å klage på gatenavnet er 03.03.2022

Dette er en informasjon om at reguleringsplanen for del av gnr. 7, bnr. 1 og 273, er vedtatt endret og at det er  klagerett på vedtaket. Fristen for å klage er 28.02.2022

Dette er informasjon om at reguleringsplanen er vedtatt, og om at det er klagerett på vedtaket med frist 03.02.22

Gjesdal kommune er i ferd med å revidere kommuneplanens arealdel. Planprogrammet for arbeidet, altså beskrivelsen av temaer som skal utredes og hvordan det skal jobbes, ble fastsatt av kommunestyret 13.12.2021.