Aktuell informasjon

Tidligere kunngjøringer

Stavanger turistforening ønsker å føre opp en ny turistforeningshytte på eiendommen sin i Øvstebødalen, Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7.  I oppstarten av planarbeidet inviteres alle interesserte til å stille spørsmål, og til å komme med innspill og merknader. Frist for å gi innspill er 19. august 2021. 

Dette er informasjon om at reguleringsplanen er vedtatt, og om at det er klagerett på vedtaket.

 

Planforslag for fv. 450 Hunnedalveien, er på høring. Fristen for å gi innspill er 30. juni 2022.

Reguleringsplanen er vedtatt. Klagefristen er 3. juni 2022.

Reguleringsplanen er vedtatt. Klagefristen er 15. juni 2022.

Planforslag for Ålgård nord, D-feltene, er på høring. Fristen for å gi innspill er 12.05.2022.

Gjesdal kommune har utarbeidet forslag til endringer i bestemmelsene til reguleringsplanene med følgende planid: 19910006, 20040008, 20070008. Alle tre gjelder hytteområdene i Øvstabødalen. Merknader sendes innen 01.04.2022

Det er gjort noen endringer i plandokumentene siden sist høringsrunde. Disse endringene legges nå ut på begrensa høring. Frist for innspill: 18. mars 2022.

Stikkveien med adressenummer Skogveien 2 til 8 skal få eget gatenavn. Det er foreslått at navnet blir "Skogbakken". Frist for å gi innspill er 03.03.2022

Ny stikkvei fra Per Sivles gate er tildelt gatenavn. Fristen for å klage på gatenavnet er 03.03.2022