Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyrets vedtak for budsjett 2020-2023.

Formannskapet behandlet budsjettet i sitt møte 28.11.19.
Budsjett 2020, økonomi- og handlingsplan 2021-2023 - kommunestyrets vedtak (PDF, 6 MB)

Rådmann Knut Underbakke og økonomisjef Bjarte Madland la den 4.11.19 fram sitt forslag til budsjett for 2020, samt økonomi- og handlingsplan for 2021-2023.