Kommunen inviterer til framtidsverksted om å bo og leve i Gjesdal

Kommunen inviterer til framtidsverksted om å bo og leve i Gjesdal

Hvordan skaper vi samme den beste plassen å bo i dag og i framtiden? Bli med på et samskapende framtidsverksted i kaféen på Veveriet 28. november. 

Klikk her for å gi ditt innspill.

For å kunne huse stadig flere innbyggere, og imøtekomme endringer i befolkningssammensetningen, er det nødvendig å tenke nytt og bærekraftig om boligpolitikken. Som et av tiltakene av kommunens vedtatte boligplan er Asplan Viak AS engasjert for å utarbeide en mulighetsstudie for Gjesdal.

Gjesdal kommune legger med sin nye boligplan opp til en boligpolitikk som er bærekraftig, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Vi ønsker å utvikle gode arenaer hvor innbyggerne, organisasjoner, næringslivet og kommunen kan møtes for å se muligheter og finne løsninger på samfunnets utfordringer. Derfor ønsker vi innspill fra nettopp deg på hvordan vi i fellesskap kan skape den beste plassen å bo i dag og i fremtiden.

Kvelden åpnes av ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø. Videre blir det et foredrag med  historiker, kommentator og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, om utfordringer og muligheter for Gjesdal i tiden som kommer. Vi får presentert utfordringsbilde fra overordnet perspektiv og langsiktige trender som slår ut og vi som lokalsamfunn må forholde oss til.

Uansett om du har mulighet til å være med på framtidsverkstedet eller ikke, ønsker Gjesdal kommune å få dine innspill ved å delta i en spørreundersøkelse. Dine svar vil være anonyme og de vil bli brukt som grunnlag for den videre utviklingen av området.

Klikk her for å gi ditt innspill.

 

Sted: Kaféen i Veveriet, Rettedalen 4, Ålgård

Tid: 28. november kl. 17:30-20

Kontaktinfo:

Gjesdal kommune
Per Rovik, per-ro@gjesdal.kommune.no

Asplan Viak AS
Stig Bang-Andersen, sba@asplanviak.no