Gjesdal kommune

Ungdomsoppfølger

Ungdomsoppfølger

Familiesenteret har en egen ungdomsoppfølger, Ane Haukås, som kan ha direkte kontakt med ungdom (12-18 år) i forhold til psykisk helse.

Tilbudet er lavterskel, og ungdom kan kontakte henne med både små og store utfordringer i livet. 

Ungdom kan ta kontakt selv, eller via andre (foresatte, lærer etc).

Kontakt med ungdomsoppfølger via inntakstelefon 90410651

Når ungdom kommer til oss: 
  • Trenger en ikke alltid forklare så mye. Vi kan snakkes på telefon, eller møtes, og ungdommen bestemmer selv om den vil treffe oss videre 
  • Kan de snakke med oss om store eller små problemer i livet 
  • Vil det de sier bli mellom oss - eller vi avtaler hva som skal sies videre til andre
  • Kan vi møtes på kontoret vårt, hjemme, ute, på cafe eller andre steder
  • Har en mulighet til å bytte veileder hvis en føler en ikke har kjemi med veilederen
  • Kan foreldrene være med hvis en ønsker det