Aktuell informasjon

Økonomisk stønad (sosialhjelp)

Økonomisk stønad (sosialhjelp)

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Hvem kan få tjenesten?

Du må ha lovlig opphold og ha fast bopel i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp. Hvis du oppholder deg i utlandet, har du ikke rett til økonomisk sosialhjelp.

Slik søker du:

Du kan søke elektronisk på NAVs nettsider. Elektronisk søknad reduserer behandlingstiden.

Dersom du ikke har BankID eller av andre grunner ikke kan søke elektronisk, kan du søke på papirskjema (PDF, 123 kB). Søknaden sendes NAV Gjesdal, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Normal behandlingstid er 14 dager.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis å søke på. 

Hva blir forventet av meg som bruker?

Det forventes at du møter til avtaler med NAV og selv bidrar til å bli selvforsørget. Det kan stilles vilkår om aktivitet. For unge under 30 år skal NAV-kontoret stille krav om aktivitet for utbetaling. 

Klage

Klage sendes til NAV-kontoret. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Trenger du hjelp ta kontakt med din veileder for å avtale et møte. 

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten kan du gi tilbakemelding (ris, ros, serviceklage). 

Kontakt

NAV Gjesdal
Besøksadresse: Rettedalen 11, Ålgård
Postadresse: Rettedalen 1, 4330 ÅLGÅRD
Telefon 55 55 33 33

Besøksadresse: 
Rettedalen 11, Ålgård

Postadresse: 
NAV Gjesdal, Rettedalen 1, 4330 ÅLGÅRD

Åpningstider

Vi oppfordrer alle til å avtale møter på forhånd. 

Dersom du ikke har avtale:
Onsdager fra 13:00 - 14:00

Avtalte møter:
Mandag - fredag 08:00 - 14:30

Kart