Gjesdal kommune

Ordførerkjedet i Gjesdal

Ordførerkjedet i Gjesdal

Ordførerkjedet - Klikk for stort bildeGjesdal kommune fikk kjedet i gave fra handelsstanden og industrien i Gjesdal i 1992. Kjedet består av 15 deler som er festet sammen. 

Hver av de 15 delene sier noe om historien i Gjesdal.

1-2 midt bak er det plass til navn på de ordførerne som har båret kjedet. Frem til nå er det Svein Kj. Søyland, Karl Edvard Aksnes, Olaug Vervik Bollestad og Frode Fjeldsbø

3. Gjesdal kirke. Den eldre kirken i Gjesdal. Viser den tradisjon og kultur som har preget samfunnet her omkring. Dette var de grunnleggende verdiene som var viktig for folket i Gjesdal.

4. Spinnerihjulet. Det var her det moderne samfunnet begynte. Bøndene leverte ull, det ble produsert varer som gav arbeidsplasser, inntekter og økt levesett via Ole Nielsen sitt arbeid.

5. Fjell og morene fra Ravndal. morene viser en urgammel historie om hvordan det landskapet man lever i er blitt oppbygd.

6. En gammel spenne fra 850 e. kr funnet på Rage. Kalles for Ragespennen.

7. Spenne fra Lima, 300-500 e. kr.

8. Pilspiss fra Myrevatn, som man regner er over 9600 år gammel.

9. Nesegarden som man brukte til formannskapssal fra 1836.

10. Storahuset. Huset til Ole Nielsen. Her hadde han egen bopel, leiligheter for enslige mødre og andre som hadde vanskelig for å skaffe seg bosted. Samtidig hadde han kontoret sitt her, som er på samme sted som ordførerkontoret i dag. Hver jul og sommer gav han ekstra penger til de enslige mødrene som valgte å bære fram barna sine. på den tiden var det mange enslige mødre som bar fram barn som i kirkebøkene ble betegnet som "uægte". Det ble også laget mat midt i huset inne i det atriet som idag er dekket med glasstak.

11. Plogen. Landbruket har alltid hatt en stor plass i Gjesdal.

12. Så kom industrien, med produksjon av ljåer kniver og sigder i smiene. Dette ble også eksportvare fra Gjesdal.

13. Månafossen. Unik natur og nord-Europas største foss. I tillegg til garden Mån som var i bruk fram til begynnelsen av 1800-tallet.

14. Fremtiden. Barn og unge i Gjesdal. Det er også en sentral del av Gjesdal i dag. Ole Nielsen satset på barn og unge ved å bygge skole, lensmannskontor, gode steder å bo, jobb for alle, kirke og fotballbane. Det er vel det samme som betyr det gode liv i dag!

15. VÆREN - kommunevåpenet i Gjesdal.