Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for de politiske utvalgene i Gjesdal kommune. Politisk sekretariat har også ansvar for gjennomføring av valg.
 

Beskrivelse:

Sekretariatet skal legge forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens politiske organer når det gjelder forberedelse og gjennomføring av disse. Sekretariatet skal ha en samlet oversikt over alle saker som skal til politisk behandling. Her kan publikum og politikere henvende seg for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet.

Sekretariatet er organisatorisk underlagt kommunedirektøren, men arbeider direkte i forhold til ordfører.

Oppgaver:


Tilrettelegging for arbeidet for følgende styrer og råd:

 • Kommunestyre
 • Formannskapet
 • Utvalg for levekår
 • Utvalg for kultur og samfunn
 • Administrasjonsutvalg
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Eldreråd
 • Brukerråd
 • Ungdomspanel
 • Sekretariat for ordfører og varaordfører
 • Sekretariat for kommunedirektør
 • Ansvar for gjennomføring av valg
 • Saksbehandler for skjenkebevillinger og skjenkeløyve
 • Saksbehandler for borgerlige vielser

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Politisk sekretær / webansvarlig
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 970 88 846
Kristina Varhaug
Arkivar og politisk sekretær
E-post
Telefon 415 48 686
Mobil 415 48 686