Gjesdal kommune

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for de politiske utvalgene i Gjesdal kommune. Politisk sekretariat har også ansvar for gjennomføring av valg.
 

Beskrivelse:

Sekretariatet skal legge forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens politiske organer når det gjelder forberedelse og gjennomføring av disse. Sekretariatet skal ha en samlet oversikt over alle saker som skal til politisk behandling. Her kan publikum og politikere henvende seg for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet.

Sekretariatet er organisatorisk underlagt kommunedirektøren, men arbeider direkte i forhold til ordfører.

Oppgaver:


Tilrettelegging for arbeidet for følgende styrer og råd:

 • Kommunestyre
 • Formannskapet
 • Utvalg for levekår
 • Utvalg for kultur og samfunn
 • Administrasjonsutvalg
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Eldreråd
 • Brukerråd
 • Ungdomsråd
 • Sekretariat for ordfører og varaordfører
 • Sekretariat for kommunedirektør
 • Ansvar for gjennomføring av valg
 • Saksbehandler for salgs- og skjenkebevillinger
 • Saksbehandler for borgerlige vielser

Kontakt

Inger Marie Refsland Voll
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 14
Mobil 97 08 88 46

Politisk sekretær
Valgansvarlig
Webansvarlig

Trine Dalsegg
Saksbehandler
E-post
Telefon 51 61 42 37
Mobil 41 54 09 60