Nytt kommunestyre, nye muligheter

Nytt kommunestyre, nye muligheter

En kommunestyreperiode er en lokaldemokratisk stafettetappe som strekker seg over fire år. Den 16. september hadde det forrige kommunestyret sitt siste møte, den 14. oktober trådde det nye sammen for første gang i kommunestyrets konstituerende møte.

Det å møte opp i et valglokale, finne rett stemmeseddel, få seddelen stemplet for så å la den dette ned i stemmeurnen, representerer den viktigste enkelthandlingen i et demokrati. Det er gjennom slike valg vi uttrykker oss som folk i et folkestyre. Selv oppfatter jeg det å stemme som en hellig handling.

Klikk for stort bilde Reidun Solli Skjørestad

I år var det 5721 gjesdalbuer som benyttet seg av retten sin til å stemme. Frammøteprosenten i Gjesdal var 65,6% i år mot 60.9% i 2015. Det representerer en gledelig fremgang fra sist lokalvalg.

27 kommunestyrerepresentanter er klar til lokaldemokratisk dugnad de neste fire årene. Det er nemlig en dugnad dette òg, å engasjere seg som folkevalgt i en kommune som Gjesdal. Bortsett fra ordfører som er heltidsansatt, og varaordfører som har en stilling på 25%, er politisk arbeid i Gjesdal noe som i stor grad må finne sted på fritiden.

Vi har vært kjent for å være inkluderende og rause med hverandre i Gjesdalpolitikken, uten at vi har tatt brodden av det politiske ordskiftet og uenigheter av den grunn. Vi har også blitt ganske flinke til å lytte til, involvere og engasjere innbyggerne i Gjesdal. Alt dette er jeg opptatt av at vi skal fortsette med. Dette skal vi ha som ambisjon å forbedre, foredle og utvikle videre.

Klikk for stort bilde Geir Einarsen

Jeg vil at Gjesdal skal være et lokaldemokratisk fyrtårn. Det lover jeg å skrive om i et senere ordførerbrev.

Frode Fjeldsbø

Ordfører og (lokaldemokratisk fyrvokter)