Gjesdal kommune

Skanska skal utvikle nytt helsekvartal på Ålgård

Skanska skal utvikle nytt helsekvartal på Ålgård

Entreprenøren Skanska Norge har sammen med arkitekter fra Arkitema levert et tilbud som ble bedømt som det beste i anbudskonkurransen om nytt helsekvartal på Ålgård.

Fra venstre: Frank Oftedal fungerende ordfører, Elin Grimsland prosjekteringsleder Skanska, Trond Hansen prosjektleder Gjesdal kommune, Jorunn Birkeland innkjøpsleder Gjesdal kommune, Henna Latva-Mäenpää prosjektutvikler i Skanska, Stig Egeland kommunalsjef helse og velferd. Bakgrunnsillustrasjon fra Arkitema


 

Etter en kvalifiseringsfase med sterk konkurranse sto tre leverandører igjen i finalerunden. Leverandørene er bedømt etter tildelingskriteriene design, kompetanse, pris og oppgaveforståelse. I sum var det Skanska sitt tilbud som scoret høyest.  Kontraktsmøte mellom Gjesdal kommune og Skanska ble gjennomført i dag, og nå skal partene i en samspillsfase videreutvikle prosjektet og finne de gode løsningene.

Skanska har med sitt skisseforslag vist hvordan helheten kan løses på en elegant og fremtidsrettet måte. Bygget fremstår med et lett og moderne uttrykk og er et flott prosjekt som gjenspeiler sin samtid. Det utnytter tomtens terreng på en fin måte der utendørs amfi flyter med inn i vestibylearealet og legger til rette for møteplasser og sømløse overganger mellom innendørs- og utendørs areal.

I vinnerutkastet legges opp til gode og funksjonelle løsninger som gjør at helsepersonell kan utføre sine oppgaver på en effektiv og hensiktsmessig måte. Konseptet har tatt hensyn til fremtidig behov, og gir handlingsrom til fleksibel bruk av institusjonsplassene.

Skanska viser et tydelig grep med å rette hovedadkomsten mot forlengelsen av kanalparken, noe Gjesdal kommune anser som et meget godt forslag. Dette vil binde sammen det nye helsekvartalet med resten av sentrum og legge til rette for generasjonsuavhengige møteplasser.

Konseptet gir et solid bidrag til stedsutviklingen i Ålgård sentrum og legger til rette for et prosjekt som samlet sett imøtekommer vårt behov. I tillegg treffer det godt på en av målsettingene om at det skal være et sted du skal føle deg velkommen når du kommer utenfra.

- Gjesdal kommune er i ferd med å bygge nytt helsekvartal i Ålgård sentrum. Det er et framtidsrettet og viktig bygg med fokus på kvalitet og bærekraft i alle ledd. Målet er at helsekvartalet skal være et godt hjem for beboere, et godt sted å være pårørende, besøkende og frivillig. Det skal også være en god arbeidsplass hvor medarbeidere skal få utnytte sin kompetanse i samspill med andre, sier fungerende ordfører Frank Oftedal.

- Det nye helsekvartet er et viktig skritt for å kunne gi forsvarlige og bærekraftige helse- og omsorgstjenester i framtiden. Skanska og Arkitema har levert en moderne og fleksibel løsning som møter våre behov og fremtidige krav. Gjennom samspillsfasen som starter nå skal vi videreutvikle skisseforslaget for å gjøre det nye helsekvartalet best mulig for brukere, pårørende og ansatte, sier kommunalsjef helse og velferd, Stig Egeland.

- Vi er veldig fornøyde med at Gjesdal kommune ønsker å gå videre med oss inn i samspillsfasen. Dette er en type kontrakt som passer oss godt, og som vi i Skanska har lang, bred og god erfaring med. Her får vi brukt kompetansen vi har bygget opp gjennom flere vellykkede samspillsprosjekter på en meget god måte. Sammen med Gjesdal kommune og de andre samarbeidspartnerne våre, ser vi frem til å finne gode løsninger som kommer innbyggerne i kommunen til gode, sier markedssjef for Skanska i Rogaland, Anders Hjertø Gundersen.

- I denne type samspillsprosjekter kommer virkelig kompetansen og erfaringen vår innenfor prosjektutvikling frem. Skanska har utviklet og bygget en rekke helsebygg over hele landet de siste årene, og vi tar med oss gode lærdommer derfra inn i dette prosjektet. Ettersom prosjektet også har høye klima- og miljøambisjoner, får vi i tillegg brukt spisskompetansen vår på dette feltet til å utvikle gode, klimasmarte løsninger. Gjennom samspillsfasen skal vi snu alle steiner og komme frem til de beste løsningene, slik at vi sikrer at prosjektet leverer på tid, kost, og ikke minst kvalitet, sier Henna Latva-Mäenpää, prosjektutvikler i Skanska.

Det nye helsekvartalet skal stå ferdig i første halvdel av 2027.

Illustrasjon fra vinnerutkastet, Arkitema