Gjesdal kommune

Søke barnehageplass høsten 2023

Søke barnehageplass høsten 2023

Frist for å søke barnehageplass ved hovedopptak høst er 1. september 2023

  • En må søke innen 01.09.2023 og plassen vil gjelde fra 15.12.2023
  • Barnet må bo i Gjesdal kommune ved oppstart i barnehagen 
  • Barn må fylle ett år innen utgangen av februar året etter det søkes om barnehageplass 
  • Betaling starter senest 15.12 samme år som det søkes om barnehageplass, men søker kan velge oppstart på et senere tidspunkt 
  • Barnet må være fylt 10 måneder den måneden barnet starter i barnehagen 

Du kan søke om barnehageplass HER

 

Vi fyller opp ledig plasser fortløpende etter at opptaket er avsluttet.