Gjesdal kommune

Handlings- og økonomiplan 2024-2027 - formannskapets innstilling

Handlings- og økonomiplan 2024-2027 - formannskapets innstilling

Kommunestyret behandler handlings- og økonomiplan 2024-2027 i møte mandag 18. desember 2023 klokken 18.00.

Handlings- og økonomiplan 2024-2027 - kommunedirektørens forslag

Innstillingen fra formannskapet er tilgjengelig på våre nettsider: Politiske møter og sakspapirer - Møter - Formannskapet 2023-2027 (30.11.2023) (360online.com)

Forslag til endringer til kommunedirektørens forslag ligger i saksprotokollen fra formannskapets møte 30. november 2023.