Hvordan står det til med folkehelsa i Gjesdal?

Hvordan står det til med folkehelsa i Gjesdal?

Nå er den årlige folkehelseprofilen for Gjesdal publisert. Profilen inneholder 34 indikatorer som gir informasjon om viktige faktorer som påvirker helsetilstanden i Gjesdal. Årets utvalgte tema er fysisk aktivitet: barna er de mest aktive, men aktivitetsnivået synker raskt med alderen. Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. 

Les den her: Folkehelseprofil 2021 for Gjesdal kommune

Fysisk aktivitet er en av de viktigste livsstilsfaktorene for god helse

Ulf Ekelund i folkehelseinstituttet (FHI) sier at regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for for tidlig død og en rekke ikke-smittsomme sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og mange former for kreft. De som er helt inaktive har mest å tjene på å øke aktivitetsnivået. 

Får du til 10 minutter mer fysisk aktivitet hver dag?

Med 10 minutter mer aktivitet hver dag, vil langt flere oppfylle anbefalingene om fysisk aktivitet. 

Klikk for stort bilde 

Kommunen har flere virkemidler for å stimulere befolkningen til å bevege seg mer i hverdagen

FHI oppfordrer kommunene til å sørge for å ha nærmiljøer, skoler og barnehager som innbyr til aktivitet. Årets tema-artikkel fra FHI handler om hvordan Gjesdal kommune kan legge til rette for mer fysisk aktivitet.