Gjesdal kommune

Har ditt barn behov for ekstra tilrettelegging av barnehagetilbudet?

Har ditt barn behov for ekstra tilrettelegging av barnehagetilbudet?

Er du bekymret for utviklingen til barnet ditt, kan kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger.

 

Dersom barnet ditt allerede går i barnehagen, kan du få hjelp til å vurdere behovet av personalet i barnehagen. De kan også hjelpe deg med kontakt med andre instanser.

Hvis barnet ikke går i barnehage, kan du ta kontakt med:

  • PPT (Pedagogisk psykologisk tjenestekontor)
  • Helsestasjonen
  • Barnehagekontoret

Barnet kan ha rett på spesialpedagogisk hjelp, eller tilrettelegging av barnehagetilbud.

Du kan lese mer om rettigheter, muligheter og saksgang på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Har ditt barn nedsatt funksjonsevne og dermed behov for et tilrettelagt barnehagetilbud?

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et tilrettelagt barnehagetilbud.

Det er foresatte som søker om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagen skal være kjent med at det søkes, og foreldre og barnehagen må samarbeide i søkeprosessen. 

Tilretteleggingen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Tilrettelegging gis i form av fysisk tilrettelegging, ekstra bemanning eller andre organisatoriske tiltak.

Du kan be om en samtale med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen for å får vite mer om hvordan du går frem.

Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratets hjemmeside