Har ditt barn behov for ekstra tilrettelegging av barnehagetilbudet?

Har ditt barn behov for ekstra tilrettelegging av barnehagetilbudet?

Er du bekymret for utviklingen til barnet ditt, kan kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger.

Dersom barnet ditt allerede går i barnehagen, kan du få hjelp til å vurdere behovet av personalet i barnehagen. De kan også hjelpe deg med kontakt med andre instanser.

Hvis barnet ikke går i barnehage, kan du ta kontakt med:

  • PPT (Pedagogisk psykologisk tjenestekontor)
  • Helsestasjonen
  • Barnehagekontoret

Barnet kan ha rett på spesialpedagogisk hjelp, eller tilrettelegging av barnehagetilbud.

Du kan lese mer om rettigheter, muligheter og saksgang på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.