Gjesdal kommune

Priser og betaling

Priser og betaling

Foreldrebetaling i barnehage er regulert av staten. Ingen skal betale mer enn makspris som per 01.01.2023 er kr. 33.000,- kr per kalenderår i både private og kommunale barnehager.

Maksprisen justeres årlig i Stortingets budsjettvedtak.

Kommunestyret har med bakgrunn i en generell prisvekst for familier vedtatt å redusere barnehagebetalingen med ytterligere kr 100 per barn per måned. Det betyr at en familie skal per 1.1.23 betale maks kr 32 000 per år. Reduksjonen gjelder både for kommunale og private barnehager.

I de kommunale barnehagene har vi valgt å fordele denne maksprisen på 10 terminer.

Hva koster det?

Fra januar 2023:

5-dagers tilbud: kr. 3 200,-
4-dagers tilbud: kr. 2 880,-
3-dagers tilbud: kr. 2 240,-

Juli og august er betalingsfrie måneder. Kostpenger som den enkelte barnehage har vedtatt kommer som ett tillegg. 

Betalingsterminer kommunale barnehager

termin 1      september 

termin 2      oktober 

termin 3      november 

termin 4      desember 

termin 5      januar 

termin 6      februar 

termin 7      mars 

termin 8      april 

termin 9      mai 

termin 10    juni 

Søskenmoderasjon

2 søsken i barnehage: eldste barn får 30 % søskenmoderasjon
3 søsken i barnehage: eldste barn får 50 %, mellomste barn får 30%, yngste barn betaler full pris. Fra august 2023 er det gratis barnehageplass fra og med det tredje barnet dersom man har tre barn i barnehagen samtidig.

Redusert betaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Husstander med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under kr. 550.000,- kan søke om redusert barnehagebetaling. 

2, 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husstander med en samlet inntekt på mindre enn kr. 615.590,- har rett til å få 20 timers gratis kjernetid i barnehagen per uke. 20 timer gratis tilbud gjelder ved heltidsplass. Ved deltidsplass blir det færre gratistimer.

Søknadsskjema redusert betaling

Trenger du hjelp til å søke kontakt Ann Elin Lima på epost ann.elin.lima@gjesdal.kommune.no eller tlf. 51614311.