Jobb i Gjesdalbarnehagene

Jobb i Gjesdalbarnehagene

Personalet i barnehagene våre:

 • Har barnet i fokus og er opptatt av lek.
 • Er nysgjerrig og liker å være i utvikling
 • Har refleksjonskompetanse og gjør ord og teori om til handling
 • Har gode samarbeidsevner og er god til å bygge relasjoner
 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Kommuniserer effektivt

 

Gjesdal kommune tilbyr:

 • Fast ansatt vikar i barnehagen
 • Utviklingsprosjekter i barnehagene
 • Gode barnehagebygg
 • Faste samtaler og oppfølging av styrer
 • Veiledning av nye pedagogiske ledere i 2 år
 • Lederopplæring med organisasjonspsykolog
 • Nettverksgrupper for pedagogiske ledere med ledelse som tema
 • Tett samarbeid med PPT og andre instanser
 • Konkurransedyktig lønn
 • Personalhytte, bedriftskunstforening og bedriftsidrettslag        

Ledige stillinger