Gjesdal kommune

Jobb i Gjesdalbarnehagene

Jobb i Gjesdalbarnehagene

Felles fokus på kvalitetsutvikling:

I Gjesdal barnehagene er vi opptatt av å sikre at alle barn blir møtt med høy grad av støtte til utvikling og læring, derfor jobber vi systematisk med kvalitetsutvikling. Vi har utarbeidet et helhetlig kvalitetssystem, kalt «kvalitetshjulet». Her ligger det forskningsbasert kunnskap, som er førende for vår praksis. Vi utarbeider felles praksis for hverdagssituasjoner med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap. I tillegg har vi i dette kvalitetsarbeidet, et system for vurdering og forbedring. Vi setter jevnlig fokus på egen praksis for å se om det treng å justeres eller endres. Og målet? Det er å bli høykvalitetsbarnehager.

  

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å bli med å gjøre en forskjell for barn? Har du lyst å utvikle deg i et faglig miljø? Sjekk ledige stillinger

Personalet i barnehagene våre:

 • Har barnet i fokus og er opptatt av lek.
 • Er nysgjerrig og liker å være i utvikling mot høykvalitetsbarnehage
 • Har refleksjonskompetanse og gjør ord og teori om til handling
 • Har gode samarbeidsevner og er god til å bygge relasjoner
 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater
 • Kommuniserer effektivt

Gjesdal kommune tilbyr:

 • Personlig utvikling i et faglig miljø
 • Utviklingsprosjekter i barnehagene
 • Kvalitetsutvikling i barnehagene
 • Gode barnehagebygg
 • Faste samtaler og oppfølging av styrer
 • Veiledning av nye pedagogiske ledere i 1 år
 • Tett samarbeid med PPT og andre instanser
 • Fast ansatt vikar i barnehagene
 • Konkurransedyktig lønn
 • Personalhytte, bedriftskunstforening og bedriftsidrettslag        

Ledige stillinger