Vil du bli besøkshjem eller støttekontakt?

Vil du bli besøkshjem eller støttekontakt?

Hva er et besøkshjem?

Å være besøkshjem innebærer å ta imot barn/ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Hvilke krav stilles til et besøkshjem

Et besøkshjem er et helt vanlig hjem. Det stilles ingen krav om utdanning for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet det legges størst vekt på. Det er viktig at besøkshjemmet består av trygge og stabile voksne personer som har husrom og hjerterom. Besøkshjemmet kan gjerne ha egne barn.

Det stilles krav om utvidet politiattest.

Ønsker du å være besøkshjem?

Ta kontakt med barnevernleder per telefon eller epost.

 

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.

Hvem kan bli støttekontakt?

Alle som oppfyller kriteriene under, kan søke om å bli støttekontakt. De som trenger støttekontakt er ulike, derfor må også støttekontaktene være ulike. 

  • Du trenger ingen formell utdannelse for å bli støttekontakt
  • Du må være over 18 år
  • Du må ha interesse for å jobbe med mennesker
  • Du må kunne binde deg til et oppdrag på minst ett år
  • Du må ha plettfri vandel
Hva kan vi tilby?

En utrolig kjekk og lærerik jobb hvor du i stor grad kan påvirke og styre arbeidet selv.

  • Oppdrag fra 12-16 timer i måneden
  • Veiledning
  • Lønn
  • Dekning av utgifter til aktiviteter inntil en viss sum
  • Kilometergodtgjørelse
Hvordan søke om å bli støttekontakt?

Ta kontakt med barnevernstjenesten på tlf. 51 61 43 50.

Les mer om støttekontakter

Du kan lese mer om det å være støttekontakt på www.fritidmedmening.no 

Kontakt

Barnevernstjenesten Gjesdal kommune
Sentralbord
Telefon 51 61 43 50