Gjesdal kommune

Motorisk utvikling

Motorisk utvikling

Barn utvikler seg i forskjellig tempo, og det kan være store variasjoner i når de minste når forskjellige milepæler som å sitte, krabbe og gå. Dette har blant annet sammenheng med hjernens modning og utvikling, og med barnet sine muligheter for lek og fysisk utfoldelse. Spedbarn bør ligge på magen flere ganger om dagen, og når babyen blir større bør den få leke og bevege seg på gulvet. Gi barnet erfaring med forskjellige typer underlag å bevege seg på.

Motorisk utvikling

Barns motoriske utvikling 0-15 månader

Filmen gjer ein innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk i barnet sitt fyrste leveår.

 

Grovmotorikk

Som nyfødd klarer barnet å sentrera og halda hovudet i midtstilling når det ligg på ryggen i nokre få sekund.

Ved 2 månadar har barnet større kontroll, og nokre barn kan alt då halda hovudet oppe i sitjande posisjon eller liggjande på magen.

Ved ca. 3– 4 månadar alder begynner spedbarn å rulla. Det skjer som regel første gong når barnet ser noko interessant og prøver å snu hovudet for å sjå betre. Når babyen snur hovudet følgjer kroppen etter og han rullar rundt. Vanlegvis rullar barn frå mage til rygg før dei rullar frå rygg til mage.

Barn klarer å sitja utan støtte i ei kort stund ved ca. 6 månadar. Det går gjerne et par månadar til før barnet sjølv klarer å setja seg frå liggjande posisjon.

Barn startar ofte å krabba når dei er ca. 7- 9  månadar, og då er det òg vanleg at dei vaknar oftare på natta.

Ved ca. 10-11 månadar klarer barn å reisa seg opp, gjerne ved å støtta seg til møblar i passande høgde. Det er vanleg at barn går langs med møblar og støttar seg, og ved ca. 10 månadar klarer dei å stå utan støtte.

Rundt 1 årsalderen lærer barnet å gå, og ved ca. 18- 24 månadar lærer det å springa. Dei fleste barn krabber før dei går, men ikkje alle. Nokre barn ålar seg fram på golvet mens andre barn skuvar seg fram i sitjande stilling for seinare å reisa seg og gå.

I 2 årsalderen vil barnet springa etter ein ball,  og kasta han med ei hand, men klarer ennå ikkje å ta imot ballen. Nå klarer òg dei fleste å gå i trapper dersom dei kan støtta seg til eit gelender, og å gå på tærne. 

I 3 årsalderen klarer dei fleste å ta i mot ein stor ball når den vert kasta.

I 5 årsalderen kan barnet ta i mot ein liten ball med hendene.

I 6-8 årsalderen kan barnet læra å sykla.

Finmotorikk:

Dei første månadane puttar barnet så og seia alle gjenstandar i munnen for å undersøka form, overflate og temperatur.

Ved 1 månad held gjerne barnet nevane knytte nær ansiktet sitt, mens ved ca. 2 månadar har det nevane opne 50 % av tida. 

Når barnet lærer å gripa ved ca. 4 månadar utforskar det òg gjenstandane med hendene sine.

Ved ca. 5 månadar kan barnet sjølv føra ein gjenstand frå hand til munn og ved  6 månadar kan barnet skifta ein gjenstand frå den eine handa til den andre, og sleppa og kasta ting.

Når barnet nærmar seg 1 år kan det gripa med tommel og pekefinger mot kvarandre i det som vert kalla eit pinsettgrep. På same tid blir det òg meir interessant å eta all slags «fingermat» sjølv.

Ved 1 årsalder begynner barnet å skribla, og ca. ved 3 årsalder kan barnet teikna eit kryss med to streker.

Ved 2 årsalder kan barnet bla i ei bok, og laga eit tog av klossar som ligg etter kvarandre på ei line.  

Ved 3 årsalder kan barnet laga eit tårn av 9-10 byggeklossar.

Når barnet er ca. 4 år kan det teikna ei sol med runding og streker, og ved 5 årsalder kan dei fleste klyppa med saks og skriva namnet sitt.

Ved 6 årsalderen kan barnet teikna ein diamant og eit flag, og mange kan nå skriva nokre ord og enkle setningar.

Kontakt

Ålgård Helsestasjon
Ole Nielsensvei 11, inngang øst i Norwegian Outlet (på baksiden)
E-post
Telefon 51 61 44 90

 

 

 

Åpningstider

Åpningstider mandag til fredag kl. 08:00-15:00.

Telefontid kl. 08:00-14.30.

Tlf: 51 61 44 90

DigiHelsestasjon: Kontakt oss digitalt via Helsenorge

 

 

Åpningstider sommeren 2023

Helsestasjonen har vanlig åpningstid 08.00 - 15.00 hele sommeren.

 

 

Drop-In: mandager fra kl. 10.00-11.00

 

 

 

 

 

Kart