Gjesdal kommune

Enkel, digital kommunikasjon med DigiHelsestasjon

Enkel, digital kommunikasjon med DigiHelsestasjon

Nå kan Gjesdal kommunes innbyggere ta kontakt med helsestasjons -og skolehelsetjenesten, inkludert jordmortjenesten, digitalt via Helsenorge. 

Innlogging Helsenorge

Tjenesten tilgjengeliggjør enkel, digital kommunikasjon mellom innbyggere og tjenesten på en måte som ivaretar personvernet. Innbyggerne får oversikt over avtaler de har med tjenesten, mulighet til å avbestille disse og sende meldinger direkte til helsesykepleier eller jordmor.

I og med at kommunen har koblet helsestasjons- og skolehelsetjenesten opp mot Helsenorge, vil det automatisk opprettes en helsekontakt for alle barn og unge i alderen 0-30 år. Helsekontakten opprettes basert på barnets alder og bostedsadresse. Gravide vil få en helsekontakt først når jordmor avtaler en time eller sender en melding.

Tilgang på vegne av andre:

Når en logger seg på Helsenorge med ID-porten kommer en til dette skjermbildet 

Skjermbilde av pålogging til DigiHelsestasjon - Klikk for stort bilde

DigiHelsestasjon - skjermbilde 

 

Her velges hvem en ønsker å representere. Innbygger vil se seg selv, sine barn eller andre personer de har fullmakt for.
Les mer om foreldrerepresentasjon her

For å ha dialog med helsetjenesten på Helsenorge, må innbygger gi fullt samtykke for seg selv og/eller barnet de skal sende melding på vegne av.

Skjermbilde av samtykke til DigiHelsestasjon - Klikk for stort bilde

DigiHelsestasjon - skjermbilde av samtykke 

 

Samtykkeprofil finnes under Meny – Personverninnstillinger – Endre samtykke

Skjermbilde av tjenester i DigiHelsestasjon - Klikk for stort bilde

DigiHelsestasjon - skjermbilde av tjenester 

 

Tilgang på vegne av barn under 12 år

  • Fra helsekontakten kan foreldre/foresatte sende melding til tjenesten på vegne av sine barn. De kan også se timeavtaler og be om avbestilling av time.

Tilgang på vegne av barn mellom 12 og 16 år

  • Fra helsekontakten kan foreldre/foresatte ikke sende melding til tjenesten på vegne av sine barn, men de kan motta melding og be om avbestilling av time.
  • De kan også se Avtaler, med mindre det er holdt tilbake av tjenesten

Tilgang på vegne av barn over 16 år

  • For unge over 16 år har ikke foreldre/foresatte lenger tilgang til tjenester på vegne av barnet

 

Meldinger:

Innbygger kan enkelt og trygt sende og motta meldinger til helsestasjonstjenesten. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger, siden løsningen krever innlogging med sikkerhetsnivå 4.

Her kan du lese mer om nettsikkerhet

Alle meldinger lagres i journal, og både innbygger og kommunen har dermed god dokumentasjon.