Gjesdal kommune

Helsestasjonsprogram

Helsestasjonsprogram

Helsestasjonstjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos foreldre og barn. 

Gjennom kontakten med nær sagt alle familier og barn sikrer tjenesten hele befolkningen tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud. 

Alle barn fra 0-5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • foreldre skal oppleve mestring i foreldrerollen og bidra til godt samspill mellom foreldre og barn

• å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn

• å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt

• å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig

• å bidra til at barn får oppfølging og blir henvist videre ved behov  

Kilde: Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmed og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Hjemmebesøk innen 3 dager etter hjemkomst

Konsultasjonen blir gjennomført av jordmor.

Hjemmebesøk innen 3 dager etter hjemkomst fra barselavdelingen.

Mor/partner ringer helsestasjonen, tlf: 51 61 44 90 eller sender sms til jordmortjenesten, tlf: 908 19 133 etter fødselen.

Der opplyser en om fødselsdatoen til barnet og navnet til mor.

Vi oppfordrer partneren til å være med på samtalen.Jordmor samtaler om fødselsopplevelsen og barseltiden på sykehuset. En tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

Aktuelle tema:

Mor- fødselsopplevelse, blødning, psykiske reaksjoner, rifter/sting, søvn/hvile, bekkenplager, tegn på brystbetennelse og ammeveiledning.

Barn- amming, ernæring, vekt, hud/navle, avføring, urin og spørsmål fra foreldrene.De som har behov for videre oppfølging gjør avtale om det. Denne foregår på helsestasjonen.

 

Kilde: Nasjonalt faglig retningslinje for barselomsorgen.

Hjemmebesøk 7-10 dager etter fødsel

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrene sine behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldrene ønsker å ta opp.
 • Foreldrene sin fysiske og psykiske helse, trivsel, sykdom
 • Samspill og tilknyting: Foreldrenes betydning for utvikling, tilknyting og samspill med barnet
 • Barnet sine behov for reguleringsstøtte og omsorg
 • Gjennomgang av familieanamnese (arvelige sykdommer i familien), fødselsopplevelse, svangerskap, sosialt nettverk, foreldrerollen, familiesituasjonen, samliv, søsken. 
 • Foreldrene sin psykiske helse
 • Barnets vektøkning og trivsel
 • Overgang fra par til familie, bekymringer og gleder rundt foreldrerollen og arbeidsfordeling mellom foreldrene
 • Stimulering av barnet
 • Informasjon om helsestasjonstilbudet
 • Amming, evt. behov for morsmelkerstatning
 • Miljø og sikkerhet, 0-6 måneder. 
 • Forebygging av ulykker og skader 
 • Søvn og sovestilling
 • Barnestell- og utstyr
 • Tobakksfritt miljø
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmiddel)
 • Krybbedød/uventet barnedød
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt (vugging vs. filleristing, barnegråt og stress) 
 • Etterkontroll og prevensjon (evt. overført til 6 veker) 
 • Informasjon om vaksiner 

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

 • Gjennomgang av fødselsmelding
 • Atferd og kontakt
 • Observere og tematisere foreldrenes sensitivitet og samspill med barnet
 • Observere barnets trivsel og vektøkning
 • Vurdere barnets stelleplass
 • Øyne (stilling, infeksjon)
 • Observere barnets motorikk, observasjon i ryggleie og mageleie
 • Veiing, og måling av barnets hodeomkrets (i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten)
 • Hud: Gulsott, inspeksjon av navle
 • Hals: Feilstilling av hodet (Torticollis)
 • Syn: Blikkontakt
 • Hørsel: Hørselsreaksjon
 • Motorikk

GENERELL OBSERVASJON:

 • Vold, overgrep, omsorgssvikt  

GENERELL VURDERING:

 • Temperament, våkenhet
 • Hudfarge/perifer sirkulasjon: blek, cyanose, ikterus?
 • Pustemønster: Rask? Anstrengt?
 • Bevegelsesmønster (alternerende, sidelikt, symmetri?)
 • Tonus: normal, hypoton, hyperton
 • Hode og hals: skevhet (torticollis)
 • Barnet bør kles helt av under undersøkelse og observasjon.
4 uker gruppekonsultasjon

Konsultasjonen blir gjennomført av jordmor og fysioterapeut.

TEMA:

 • Tema/spørsmål som foreldrene ønsker å ta opp
 • Informasjon fra fysioterapeuten. Brosjyre: Skjevt hode og favorittside
 • Barseltiden både for barn og mor
 • Amming
 • Foreldrenes mobil- og skjermbruk
 • Viser filmen "I trygge hender"

HELSEUNDERSØKELSER:

 • Vekt og hodeomkrets ved behov eller etter foreldrenes ønske etter at gruppen er ferdig.
6 uker

Konsultasjonen blir gjennomført av lege og helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

FORELDRERETTLEDNING:

Tema som foreldrene ønsker å ta opp. 

TEMA SOM BØR TAS OPP:

 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Foreldrenes trivsel og psykiske helse. EPDS kartlegging av mor. 
 • Informere om barnevaksineprogrammet
 • Amming evt. morsmelerstatning
 • Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper
 • Motorikk
 • Søvn og sovestilling
 • Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder 

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

 • Vekt og hodeomkrets 

GENERELL OBSERVASJON:

 • Vold, overgrep, omsorgssvikt 

GENERELL VURDERING:

 • Ernæringsstatus
 • Syn: blikkontakt, skjegling
 • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet/kontakt, mulig smil, hørselreaksjon, bevegelsesmønster
 • Hudfarge/perifer sirkulasjon
 • Pustemønster
 • Hørsel: Hørselsreaksjon
 • Utvikling og kontakt; Sosial kontakt og motorikk 

SPESIELL OPPMERKSOMHET:

 • Hud: utslett, skurv, sår, fødselsmerke, ikterus, cyanose, blekhet
 • Hode: hodeomkrets, form sømmer, fontanelle, observer skjevhet (torticollis)
 • Syn: Rød refleks, blikkontakt, skjegling (strabisme)
 • Munnhule: anomalier, sopp
 • Hjerte: rytme, bilydar, perifer sirkulasjon, evt. lyskepuls dersom bilyd.
 • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon. 
 • Abdomen: navle (obs granulom), lever, milt, oppfylninger.
 • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, penis (anomaliar), brokk.
 • Nevrologi: tonus i fleksorer (traksjon) og ekstensorer (holdt med ryggen opp).
 • Symmetri av moro- og gripereflekser.
 • Hofter: hudfolder, beinlengde, abduksjon, Ortolanis eller Barlows test. 
 • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger, myk fot uten fikserte feilstillinger.
 • Munnhule: sopp (trøske) og misdanninger.

VAKSINE:

 • Rotavirussykdom (gis i munnen) 

Brosjyrer:

1. 

Sykdommene barnet ditt blir tilbudt vaksine mot

Vaccines offered to your child against these diseases

 2. Trantips

 •  
3 måneder

Konsultasjonen blir gjennomført av helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldrene ønsker å ta opp. 
 • Foreldrenes trivsel og psykiske helse
 • Samspill og kommunikasjon mellom barn og foreldre
 • Amming, evt. morsmelkerstatning
 • Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper
 • Stimulering av språkutvikling
 • Bevegelsesutvikling
 • Stell og håndtering
 • Ernæring
 • Barnets behov og praktisk omsorg
 • Søvn/tilvenning av rutiner
 • Sosialt nettverk
 • Vaksineinformasjon 

HELSEUNDERSØKELSER:

 • Vekt, lengde og hodeomkrets
 • Hode: form (skjevhet torticollis), vurdere henvisning til fysioterapeut
 • Syn, hørsel, språk, kontakt
 • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontaktevne, responsivt smil
 • Motorisk utvikling
 • Psykososial utvikling

VAKSINER:

 1.  Rotavirussykdom (gis i munnen)                        
 2.  Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B                         
 3.  Pneumokokksykdom 

GENERELL VURDERING:

 • Vold, overgrep, omsorgssvikt

Brojyrer:

1. Gode råd om barn og søvn

    Babyer og søvn

2. Mat og måltider for spedbarn

3. Gode råd når barn har feber

4 måneder gruppekonsultasjon

Konsultasjonen blir gjennomført av helsesykepleier og fysioterapeut

TEMA:

 • Tema/spørsmål som foreldrene ønsker å ta opp
 • Søvn
 • Motorikk

 HELSEUNDERSØKELSER:

 • Vekt, lengde og hodeomkrets
5 måneder

Konsultasjonen blir gjennomført av helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldrene ønsker å ta opp. 
 • Foreldrenes trivsel og psykiske helse
 • Samspill
 • Amming, evt. morsmelkerstatning
 • Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper
 • Vurdere informasjon om fast føde
 • Bevegelsesutvikling
 • Tannhelse: tannpuss
 • Søvn 
 • Barns miljø og sikkerhet
 • Vaksineinformasjon

HELSEUNDERSØKELSER:

 • Vekt, lengde om hodeomkrets
 • Psykomotorisk utvikling
 • Språkutvikling

VAKSINER

 1.  Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib-Hep-B)                        
 2.   Pneumokokksykdom

GENERELL OBSERVASJON:

 • Vold, overgrep, omsorgssvikt 
 • Oppdatering på hvem barnet bor sammen med, spørre foreldrene om belastninger i miljøet

Brosjyre:

1. Barns miljø og sikkerhet 6 måneder- 2 år

6 måneder

Konsultasjonen blir utført av lege og helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldrene ønsker å ta opp
 • Foreldrenes trivsel og psykiske helse
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Amming, evt morsmelkerstatning
 • Introduksjon av fast føde
 • Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper
 • Tannhelse: tannpuss
 • Søvn
 • Motorisk utvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 0-6 måneder
 • Foreldrenes mobil- og skjermbruk
 • Bruk av sosiale medier

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

 • Vekt, lengde og hodeomkrets

GENERELL VURDERING:

 • Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
 • Psykomotorisk utvikling: oppmerksomhet, kontakt, språk (lydmønster), kroppskontroll
 • Hudfarge/perifer sirkulasjon
 • Pustemønster

SPESIELL OPPMERKSOMHET:

 • Hud/underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
 • Hode: hodeomkrets, form, sømmer, fontanellen
 • Observert skjevhet (torticollis)
 • Øyne: blikkontakt, skjeling
 • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, evt lyskepuls, dersom bilyd
 • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
 • Abdomen: lever, milt, oppfyllinger
 • Genetalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk
 • Hofter: hudfolder, beinlengd, abduksjon
 • Ekstremiteter og rygg: bevegelsesutslag, feilstillinger
 • Psykomotorisk utvikling: holder hodet og kroppen rett når sittende på fanget, står når holden, håndgrep, symmetriske bevegelsesmønstre
 • Munnundersøkning: undersøk munnhule og tenner
8 måneder

Konsultasjonen blir utført av helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldrene ønsker å ta opp.
 • Ammestatus/ernæring
 • Søvn
 • Språk
 • Samspill
 • Lek
 • Forberedelse til jobb/barnehage.
 • Individuelt: barns rett til røykfritt miljø

HELSEUNDERSØKELSE:

 • Lengde/vekt og hodeomkrets
 • Syn/hørsel
 • Fin og grovmotorisk utvikling.
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt

 

10 måneder gruppekonsultasjon (Oppstart mars 2020)

Konsultasjonen blir gjennomført av helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangpunkt i foreldrenes behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldrene ønsker å ta opp
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Amming, evt. morsmelkerstatning
 • Fast føde
 • Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller D-dråper
 • Tannhelse: tannpuss
 • Søvn
 • Motorisk utvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder -2 år
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmiddel)

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

 • Vekt, lengde og hodeomkrets
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Syn: Ser barnet? Interesse for gjenstander i romet? Skjeling?
 • Hørsel: reagerer adekvat, snur hodet etter lyd
 • Språk: språkuttrykk
 • Psykomotorisk utvikling: Observere barnet under aktiviteter med tanke på temperament, oppmerksomhet, fin- og grovmotorikk

GENERELL OBSERVASJON:

 • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Brosjyrer

 1. Endret oppførsel pga alkohol skaper utrygghet hos barn

2. Barn og tannpuss

 

12 måneder

Konsultasjonen blir gjennomført av lege og helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldrene ønsker å ta opp.
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Amming, evt. morsmelkerstatning
 • Fast føde
 • Behov for D-vitamintilskudd i form av tran eller dråper
 • Motorisk utvikling (aktivitet og lek)
 • Søvn
 • Vekt, lengde og hodeomkrets
 • Tannhelse: tannpuss
 • Vaksinasjon
 • Infeksjoner (luftveier)
 • Miljø og trygghet, 0-6 månadar, Forebygging av ulykker og skader
 • Barnehage  

TEMA ETTER INDIVIDUELL VURDERING:

 • Tobakksfritt miljø  

GENERELL OBSERVASJON:

 • Vold, overgrep og omsorgssvikt  

GENERELL VURDERING:

 • Ernæringsstatus/ kroppsproporsjoner
 • Psykomotorisk utvikling: Oppmerksomhet, kontakt, samspill, språk, bevegelsesmønster
 • Hudfarge/perifer sirkulasjon
 • Pustemønster  

SPESIELL OPPMERKSOMHET:

 • Hud og underhud: farge (blek), utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
 • Hodet: omkrets, form (skjevhet) sømmer, fontanellen
 • Øyne og syn: blikkontakt, skjeling, plukker små gjenstander ved vanlig synsavstand
 • Hørsel: snur seg til lyd, normal språkutvikling
 • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, evt. lyskepuls dersom bilyd.
 • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
 • Abdomen: lever, milt, oppfyllinger
 • Genitalia: vaginalåpning, testikler i skrotum, brokk
 • Hofter: hudfolder, beinlengde, abduksjon
 • Ekstremiteter og rygg: rørsleutslag, feilstillinger
 • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, krabber, setter seg opp og sitter med rett rygg, drar seg opp til stående, skifter fra hånd til hånd, pinsettgrep
 • Munnundersøkelse: tannstatus, hygiene, sår, sopp
 • Vaksiner: 
 1. Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B (DTP-IPV-Hib-Hep-B)                          
 2. Pneumokokksykdom
15 måneder

Konsultasjonen blir gjennomført av helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldrene ønsker å ta opp.
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Kosthold og måltidsvaner
 • Tannpuss
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder-2 år
 • Barnehage 

TEMA ETTER INDIVIDUELL VURDERING:

 • Tobakksfritt miljø
 • Familiesituasjon, søsken 

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

 • Vekt og lengde
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Psykomotorisk utvikling: fin- og grovmotorikk
 • Vaksine: Meslinger, kusma og røde hunder (MMR)

GENERELL OBSERVASJON:

 • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Utdeling av tannkost og tannkrem

Brosjyrer:

1. Gi barnet ditt gode tannhelsevaner

 

2. Barn og skjermbruk

 

 •  
18 måneder

Konsultasjonen blir gjennomført av helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldrene ønsker å ta opp.
 • Samspill mellom barn og foreldre
 • Kosthold og måltidsvaner
 • Tannpuss
 • Barns miljø og sikkerhet, 6 måneder-2 år
 • Barnehage 

TEMA ETTER INDIVIDUELL VURDERING:

 • Tobakksfritt miljø
 • Familiesituasjon, søsken 

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER:

 • Vekt og lengde
 • Barnets helse og allmenntilstand
 • Psykomotorisk utvikling: fin- og grovmotorikk

GENERELL OBSERVASJON:

 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
2 år

Konsultasjonen blir gjennomført av lege og helsesykepleier.

Helsesykepleier tar utgangspunkt i foreldrenes behov.

FORELDREVEILEDNING:

 • Tema som foreldre ønsker å ta opp. 
 • Foreldrenes psykiske helse og trivsel (familieforhold, sosialt nettverk)
 • Kosthold, måltidsvaner
 • Tannhelse: Tannpuss (smokk- og fingersuging)
 • Fysisk aktivitet og lek (utendørsaktiviteter, stillesitting m.m.)
 • Mobil- og skjermbruk
 • Bruk av sosiale medier
 • Barnets seksuelle utvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 2-4 år
 • Rusmiddelbruk (alkohol og andre rusmidler)  

TEMAER ETTER INDIVIDUELL VURDERING:

 • Tobakksfritt miljø
 • Søsken og evt. søskensjalusi 

HELSEUNDERSØKELSER OG VAKSINER: 

 • Vekt og lengde  

GENERELL VURDERING:

 • Ernæringsstatus/kroppsproporsjoner
 • Psykomotorisk utvikling
 • Hudfarge/perifer sirkulasjon
 • Pustemønster  

GENERELL OBSERVASJON: 

 • Vold, overgrep og omsorgssvikt  

SPESIELL OPPMERKSOMHET:

 • Hud og underhud: farge, utslett, sår, blødninger, lymfeknuter, kuler
 • Øyne og syn: Skjeling, plukker små gjenstander ved vanlig synsavstand
 • Hørsel
 • Språk. Normal språkutvikling
 • Munnhule: tannstatus, hygiene, sår, sopp
 • Hjerte: rytme, bilyder, perifer sirkulasjon, evt. lyskepuls dersom bilyd.
 • Luftveier: respirasjonsfrekvens, hørbar pust, anstrengt pust, auskultasjon
 • Abdomen: lever, milt, oppfyllinger
 • Genitalia: testikler i skrotum
 • Psykomotorisk utvikling: bevegelsesmønster, gangmønster, håndfunksjon, oppmerksomhet, kontakt, samspel, språk

Brosjyrer:

1.Barns miljø og sikkerhet 2- 4 år

   Children´s enviroment and safety 2-4 years

   Somali

   Arabisk

                  

4 år

Konsultasjonen vert gjennomført av helsesjukepleiar.

Helsesjukepleiar tek utgangspunkt i foreldra sine behov.

FORELDRERETTLEIING:

 • Tema som foreldra ønskjer å ta opp. 
 • Samspel: sosial og emosjonell kontakt
 • Kosthald og måltidsvanar
 • Rørsleutvikling
 • Søvn og søvnvanar
 • Barns seksuelle utvikling
 • Barns miljø og sikkerhet, 4-6 år
 • Mobil- og skjermbruk
 • Bruk av sosiale medium
 • Rusmiddelbruk (alkohol og annen rusbruk)
 • Tobakksfritt miljø
 • Barnehage og skuleforberedelse 

HELSEUNDERSØKING OG VAKSINAR:

 • Vekt og lengde
 • Barnets helse- og allmenntilstand
 • Syn og høyrsel
 • Språk: Språkkarlegging
 • SPRÅK 4
 • Hud
 • Psykomotorisk utvikling: Rørslemønster, gå, løpe, hoppe, tegne

Brosjyrer:

1. Barns miljø og sikkerhet

   Children´s enviroment and safety

 

 

 

På helsestasjonen møter du følgende yrkesgrupper

Jordmødrene sin kompetanse er selvskreven i svangerskapsomsorgen og nyfødtperioden. Deres kompetanse kan også benyttes i undervisning, rådgivning og rettledning i skolen og på helsestasjon for ungdom.

Helsesykepleier har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid, medregnet forebyggende psykososialt arbeid for barn og unge, og vil naturlig ha en sentral rolle i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsesykepleier vil som regel være den som møter alle brukerne og trekker inn andre i helsestasjons- og skolehelsetjenesteteamet med kompetanse på aktuelle fagområde.

Fysioterapeuter har kompetanse på vurderinger knytte til bevegelsesapparatet, motorisk utvikling og kroppslige uttrykk for psykiske problem.

Legene sin rolle vil væra å utføre spesifikke somatiske helseundersøkelser, og å vurdere medisinske tilstander. Legene har en viktig rolle i tjenestens samfunnsmedisinske oppgaver som for eksempel å gi bidrag til kommunens oversyn over brukergruppenes helsetilstand og å foreslå tiltak i forhold til dette.

Kontakt

Ålgård Helsestasjon
Rettedalen 7, Ålgård
E-post
Telefon 51 61 44 90

 

 

 

Åpningstider

Åpningstider mandag til fredag kl. 08:00-15:00.

Telefontid kl. 08:00-14.30.

Tlf: 51 61 44 90

DigiHelsestasjon: Kontakt oss digitalt via Helsenorge

Drop-In: mandager fra kl. 10.00-11.00

 

 

Kart