Gjesdal kommune

God start kurs

God start kurs

Snart foreldre? Gjesdal kommune tilbyr kurset "GOD START" til alle kommende foreldre.

Gjesdal kommune har utviklet kurspakken "God start" Kurset er gratis og gjennomføres over 2 kvelder. Kurskvelder 2023 (PDF, 184 kB)

Første kveld handler om hvordan samlivet påvirkes når det kommer et barn i familien. Dere får vite mer om hvordan dere kan styrke det gode samlivet og bevare hverandre.

Andre kveld handler om tiden etter fødselen. Fokuset er på hvordan dere foreldre kan gi barnet en trygg tilknytning. Teori om barns utvikling knyttes sammen med eksempler og tips.

Gjesdal kommune har tilbudt kurset "GOD START" siden 2010, og tilbakemeldingene fra deltakerne er positive:

  • Jeg ble oppmerksom på ting jeg ikke hadde tenkt på før.
  • Vi lærte mer om hvordan barnet opplever verden i starten av livet.
  • Bra inspirasjon, passe mengde og lett fordøyelig.
  • Mye god informasjon, gode råd, lærerikt og bra kurs.
  • Vi lærte mye om oss selv og hverandre.

Kurset er en del av kommunens arbeid for gode oppvekstforhold. Vi vet hvor avgjørende kontakten mellom barn og foreldre er for at barn lærer om seg selv og verden omkring. Det er foreldrene som er de viktigste i barns liv, og foreldre har stor betydning for barns trivsel og utvikling. Derfor mener vi det er viktig å tilby kurset til alle kommende foreldre.

Dersom dere ønsker mer informasjon kan dere ta kontakt med en av kursholderne, Åse P. Idsøe på tlf. 95210767.

Dere kan også etterspør kursdatoer, påmelding og informasjon hos jordmor og lege i kommunen.