Aktuell informasjon

Velkommen til helsestasjonen

Velkommen til helsestasjonen

Velkommen til Ålgård helsestasjon i 2 etasje i samme bygg som Norwegian Outlet. Vi har inngang på østsiden av senteret før butikkene åpner klokken 10:00. Det er heis og trapp opp til 2 etasje ved Norrøna butikken/cafe. Det vil være egne oppmerkede parkeringsplasser for besøkende til helsestasjonen ved inngang øst.

 

Viktig informasjon:

Ved bekymring gjeldende barns sykdom - ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Ved bekymring gjeldende koronavirus henviser vi til:

Gjesdal kommunes hjemmeside, Informasjon om koronaviruset

FHI, Koronavirus temaside

Råd om korona til foreldre, barn, unge og gravide

 

Informasjon om endringer:

Vi har ikke drop in timer for tiden for nyfødte pga smittevernrestriksjoner. Bestill time ved behov for ekstra konsultasjon.

Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av sekretær, jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Helsestasjonen samarbeider også med barnehageansatte, familiesenteret, barneverntjenesten, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov og etter avtale med foreldrene.

Helsestasjonen ser alle barn fra fødselen av, og følger med på barnets fysiske og psykososiale utvikling. Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det. Du kan be om tolk dersom du har behov for det.

Tjenesten har som mål å fremme helse og forebygge sykdom. Ved helsestasjonen kan dere få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel.

Det gis tilbud om støtte og veiledning i forbindelse med tema:

  • Barnets motoriske og psykososiale utvikling
  • Amming og morsmelk
  • Vaksinasjon 
  • Ernæring
  • Språkutvikling
  • Tannhelse
  • Foreldrerollen
  • Samliv
  • Samspill
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt 

Åpningstider mandag til fredag kl 08:00-15:00.

Telefontid kl 08:00-14.30.

Tlf: 51 61 44 90

 

Welcome to the Public Health Centre

The Public Health Centre in Ålgård offers free sevices for all children aged 0 to 5 years old and their families.

The Public Health Centre wishes to be a place where parents can come with problems large and small in everday life. It´s great if both parents make contact with the Public Health Centre.

Konsultasjoner på helsestasjonen, gruppekonsultasjoner og journalføring

Informasjon om konsultasjoner ved helsestasjonen, gruppekonsultasjoner og journalføring ved helsestasjonen.

Konsultasjoner ved helsestasjonen:

Ca alder  Helsesykepleier  Lege  Vaksine
   6 uker
X  X  
 3 mnd  X  
 5 mnd  X   X
 6 mnd  X  X  
7 - 8 mnd  X    
9 - 10 mnd X    
 12 mnd  X  X  X
 15 mnd  X    X
 2 år  X  X  
 4 år  X    

 

Gruppekonsultasjoner
Helsestasjonen tilbyr gruppekonsultasjoner når barnet er ca 4 uker med jordmor og fysioterapeut. Når barnet er 4 måneder og 18 måneder er helsesykepleier og fysioterapeut til stede. Det er ønskelig at begge foreldrene møter. Her blir en kjent med andre foreldre som har barn i samme alder. 

De mødrene som ønsker det, kan melde seg på barselgrupper. Da møtes mødre og barna privat etter ønske.

Journalføring på helsestasjonen
Helsestasjonstjenesten har plikt til å føra journal med helseopplysninger. Foresatte har innsynsrett i alle opplysninger som omhandler barnet.

Kontakt

Ålgård Helsestasjon
Ole Nielsensvei 11, inngang øst i Norwegian Outlet (på baksiden)
E-post
Telefon 51 61 44 90

 

 

 

Åpningstider

Informasjon om Helsestasjonen sommeren 2022

Helsestasjonen er åpen hver dag mellom 08.00 - 15.00.

Jordmortjenesten er stengt i uke 30 og 31. Ta eventuelt kontakt med fastlege.

Helsestasjon for ungdom holder åpent i sommer - kun feriestengt i uke 30 +31.

For henvendelser HFU, ring 51 61 44 90 eller kom innom på helsestasjonen  for å avtale time.

Drop-In starter opp igjen 15. august.

 

 

 

Åpningstider mandag til fredag kl 08:00-15:00.

Telefontid kl 08:00-14.30.

Vi har ikke drop in timer for nyfødte pga smittevernrestriksjoner. Bestill time ved behov.

Tlf: 51 61 44 90

 

 

 

 

 

 

 

Kart