Gjesdal kommune

Sammen på vei

Sammen på vei

Sammen på vei (tidligere het det Familie for første gang) er et frivillig oppfølgingsprogram for kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. Den gravide og familien får tett oppfølging av en erfaren og spesialopplært helsesykepleier eller jordmor, fra tidlig i graviditeten og frem til barnet er to år.

Programmet har blitt prøvd ut i Norge siden 2016, og tilbys nå i fem områder: Agder, Oslo, Rogaland, Trøndelag og Vestland. Teamet i Rogaland dekker kommunene Sandnes, Gjesdal, Hå, Klepp, Stavanger, Strand og Time. 

Film (8.min) om Sammen på vei

Henvisning: Man trenger ikke henvisning for å bli del av programmet. Offentlige instanser og kvinnen selv kan ta kontakt. Kontakten må etableres før svangerskapsuke 26. Sandnes er vertskommune og tilbudet omhandler kvinner i Sandnes, Stavanger, Time, Klepp, Gjesdal, Hå og Strand kommune.

Kontaktpersoner i Gjesdal: Du kan snakke med jordmor eller lege om å få delta i programmet. Ta gjerne direkte kontakt med jordmor ved å sende SMS til jordmortjenesten 90819133, e-post eller ring helsestasjonen 51614490.

Nettside https://sammenpavei.no/

Kontakt informasjon til vertskommune Sandnes:
Sentralbord Sandnes 51 33 63 00
Fagleder Grethe Olsen-Hagen, telefon 48258755, Epost: grete.thilo.olsen-hagen@sandnes.kommune.no