Gjesdal kommune

Permisjon, fritak og fravær

Permisjon, fritak og fravær

Barn og unge har rett og plikt til en offentlig grunnskoleopplæring. Opplæringsplikten innebærer at elevene skal delta i opplæringen, og at de ikke kan være borte fra opplæringen uten at de er innvilget permisjon eller har fravær av helsemessige grunner.  

 

Siden er under arbeid