Gjesdal kommune

Søknad om skolebytte

Søknad om skolebytte

Du skal benytte et skjema om du ønsker at ditt barn skal gå på en annen skole enn det som er definert som barnets nærskolen. 

Her ligger skjemaet du skal bruke 

I Gjesdal kommune er det nærskoleprinsippet som ligger til grunn for hvilke skole eleven skal gå på. Det er barnets folkeregistrert adresse som avgjør hva som er barnet nærskole. Hvilken skole barnet skal gå på, blir opplyst i det digitale innskrivingsskjemaet foresatte får tilsendt i desember/januar før barnet begynner i 1. klasse.

Du kan lese mer om nærskoleprinsippet her

Er du ny i kommunen, kan du på bakgrunn av barnets folkeregistrerte adresse finne ut hva som er ditt barns nærskole. 

Se denne listen over gatenavn og skoletilhørighet. 

Om søknaden innvilges eller ikke, vil bygge på en samlet vurdering av flere faktorer:

  • Barnets rett til å gå på nærskolen som sikrer sosial tilhørighet til nærmiljøet, og at søsken får gå på samme skole. 
  • Individuelle behov som helse, trygghet og trivsel.
  • Kapasitet på ønsket skole.

Der det søkes om å beholde skoleplass etter flytting, tar vi blant annet hensyn til:

  • Om barnet har kort tid igjen på skolen før eleven begynner på ungdomsskole eller VGS.
  • Særlig relasjonell sårbarhet hos barnet.

Å beholde skoleplass etter flytting ut av kommunene, innvilges som hovedregel ikke.

Kontakt

Stine Karen Kjellås
Rådgiver skole
E-post
Mobil 97 66 45 33