Tilpasset opplæring-spesialundervisning-særskilt språkopplæring

Tilpasset opplæring-spesialundervisning-særskilt språkopplæring

Tilpasset opplæring-spesialundervisning-særskilt språkopplæring

Her kommer en beskrivelse av de førende prinsipper for tilpasset opplæring i Gjesdal kommune. Tidlig innsats er et av disse. SIDEN ER UNDER ARBEID
Tilpasset opplæring

Under arbeid

Spesialundervisning

Under arbeid

Særskilt språkopplæring (særskilt norskopplæring)

Under arbeid

Kontakt

Hilde Siira
skolesjef
E-post
Telefon 51 61 43 13
Mobil 952 94 815
skolesjef
Hege Elisabeth Kvam
Rådgiver Oppvekst
E-post
Telefon 907 75 827
Mobil 907 75 827
Rådgiver Oppvekst