Gjesdal kommune

Voksenopplæring

Voksenopplæring

Norskundervisning for voksne innvandrere, grunnskole- og spesialundervisning for voksne. Våre lokaler finner du i Veveriet, Rettedalen 4 på Ålgård.

Informasjon om og søknadskjema for norskopplæring/grunnskole- og spesialundervisning for voksne

 Om norskopplæring for voksne:  

Vi tilbyr norskundervisning på dagtid og enkelte perioder kveldskurs med nettveiledning, for voksne innvandrere.

Vi kan ta imot betalingsdeltakere hvis vi har plass. Det koster 7500 kroner for 1 semester på dagtid og vi tilbyr da kurs på A1-B1 nivå. Timetall varierer ut fra nivå, men vi garanterer 12 timer pr uke.

Voksenopplæringen har mulighet til å ta imot nye elever inntil 4 ganger pr. år, henholdsvis august, november, januar og april.

Alle som ønsker norskkurs må registrere seg digitalt. 

Grunnskole for voksne:  

Grunnskolen for voksne tilbyr grunnskoleopplæring for norsk og minoritetsspråklig ungdom og voksne over 16 år som ikke har fullført hele eller deler av grunnskoleopplæringen, eller som kan ha behov for mer grunnskoleopplæring. Grunnskole for voksne tilbyr opplæring i fagene: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.  

Gjesdal kommune kjøper grunnskoleplasser hos Sandnes læringssenter.  

Spesialundervisning for voksne:  

Retten til spesialundervisning i grunnleggende ferdigheter er forankret i Opplæringslova § 4A-2 andre ledd. 

Voksne kan ha rett på spesialundervisning dersom de har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter. Du kan bli henvist fra helsetjenesten eller søke selv. Undervisningen vil igangsettes så raskt som mulig. 

Søknadskjema:  

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Søknad om norskopplæring for voksne innvandrere

Søknad om spesialundervisning for voksne

 

Mål og verdier

Gjesdal Voksenopplæring – Norsk er nøkkelen!

Gjesdal Voksenopplæring skal motivere til livslang læring. Vi skal presentere hensiktsmessige læringsverktøy og gi elevene muligheten å utvikle ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap som gjør dem i stand til å være en integrert del av det norske samfunnet. 

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Oppholdstillatelse og alder bestemmer om en har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For detaljer, se Introduksjonsloven kap 4, §17

Timetall til opplæring
  1. Ved oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 følger kravene integreringsloven. Tidsperiode for rett og plikt til norskopplæring avhenger av medbrakt utdanning fra hjemland. 
  2. Ved oppholdstillatelse gitt etter 1. januar 2012 er det obligatoriske timetallet 600 timer.
  3. Ved oppholdstillatelse gitt mellom 1. september 2005 og 1. januar 2012 er det obligatoriske timetallet 300 timer.

50 timer vil være samfunnskunnskap på et språk en behersker godt. De andre timene er norskopplæring. Ved behov for mer opplæring kan en søke kommunen om flere timer, inntil totalt 3000 timer.

Frist for gjennomføring

Frist for gjennomføring av de obligatoriske timene er 3 år etter at oppholdstillatelsen er gitt. Etter dette kan kommunen kreve at en betaler timene selv.

Frist for gjennomføring av behovsprøvde timer er 5 år etter at oppholdstillatelsen ble gitt.

Søke om fritak

En kan søke fritak for de obligatoriske timene hvis en kan dokumentere norskkunnskaper, se kap 2, § 3 i Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Kommunen kan bestemme at fritaket også innebærer bortfall av rett til opplæring.

Søknad om fritak fra 300/600 timer

Læreverk og nyttige lenker

Kart