Voksenopplæring/språkopplæring

Voksenopplæring/språkopplæring

Vi tilbyr norskundervisning for voksne innvandrere. Våre lokaler finner du i Veveriet, Rettedalen 4 på Ålgård.

Voksenopplæring

Om voksenopplæringen

Vi har pr. i dag ca. 35 elever og 4 ansatte. Vi tilbyr norskundervisning på dagtid, for voksne innvandrere. Lokalene våre ligger i Veveriet Rettedalen 4. Administrasjonslokalene ligger i 2. etasje i samme bygg.

Vi kan ta imot betalingsdeltakere hvis vi har plass. Det koster 7500 kroner for 1 semester og vi tilbyr da 16 undervisningstimer fordelt på 4 dager.

Voksenopplæringen har mulighet til å ta imot nye elever inntil 4 ganger pr. år, henholdsvis august, november, januar og april.

Mål og verdier

Gjesdal Voksenopplæring – Norsk er nøkkelen!

Gjesdal Voksenopplæring skal motivere til livslang læring. Vi skal presentere hensiktsmessige læringsverktøy og gi elevene muligheten å utvikle ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap som gjør dem i stand til å være en integrert del av det norske samfunnet. 

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Oppholdstillatelse og alder bestemmer om en har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For detaljer, se Introduksjonsloven kap 4, §17

Timetall til opplæring
  1. Ved oppholdstillatelse gitt etter 1. januar 2012 er det obligatoriske timetallet 600 timer.
  2. Ved oppholdstillatelse gitt mellom 1. september 2005 og 1. januar 2012 er det obligatoriske timetallet 300 timer.

50 timer vil være samfunnskunnskap på et språk en behersker godt. De andre timene er norskopplæring. Ved behov for mer opplæring kan en søke kommunen om flere timer, inntil totalt 3000 timer.

Frist for gjennomføring

Frist for gjennomføring av de obligatoriske timene er 3 år etter at oppholdstillatelsen er gitt. Etter dette kan kommunen kreve at en betaler timene selv.

Frist for gjennomføring av behovsprøvde timer er 5 år etter at oppholdstillatelsen ble gitt.

Søke om fritak

En kan søke fritak for de obligatoriske timene hvis en kan dokumentere norskkunnskaper, se kap 2, § 3 i Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Kommunen kan bestemme at fritaket også innebærer bortfall av rett til opplæring.

Søknad om fritak fra 300/600 timer

Læreverk og nyttige lenker

Kart