Gjesdal kommune

Jæren øyeblikkelig hjelp

Jæren øyeblikkelig hjelp

Jæren øyeblikkelig hjelp gir kommunalt akutt døgntilbud til pasienter med forverring av kjent sykdom.

Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) er et samarbeid mellom kommunene Gjesdal, Klepp, Time og Sandnes. Avdelingen heter Jæren øyeblikkelig hjelp og et alternativ til innleggelse på sykehus. Avdelingen har 12 sengeplasser som skal være tilgjengelig for kommunenes innbyggere døgnet rundt.

Hvem kan få tilbudet?

Målgruppen er pasienter med kjent sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på forhånd, og hvor almenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt, eller bedre enn innleggelse i sykehus. ​

Slik søker du:

Det er fastlege eller legevaktslege som kan legge pasienter inn på Jæren øyeblikkelig hjelp.

Har du spørsmål om tilbudet kan du ta kontakt med Tjeneste og koordineringskontoret,

Ole Nielsensvei 20, underetasje -Telefon 51 61 43 70

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Kontakt

Jæren øyeblikkelig hjelp
Telefon 51 60 77 00

Besøksadresse:
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes. (Brannstasjonen på Stangeland)

Åpningstider: Åpent hele døgnet