Fastlege

Fastlege

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin.

Se oversikt over legekontor i Gjesdal kommune på fastleger.no

 

Du finner informasjon om hvordan du finner eller bytter fastlege på helsenorge.no

 

 

Har du fastlege på Ålgård legesenter, kan du bestille resepter, kontakte legesenteret og bestille time direkte i fastlegens timebok på helsenorge.no