Kommunelege

Kommunelege

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og omsorgstjenester. Legen har sammen med kommunalsjef Helse og velferd et overordnet ansvaret for kommunens legetjenester, herunder fastlegene, sykehjemslegene og helsestasjonsleger. 

Hans Petter Torvik er kommunelege i Gjesdal.