Koronavirus

Det er krevende å rådgi i den pandemisituasjonen vi er i med skiftende smittetall og stadig skiftende råd. FHI har igjen kommet med nye råd.

Kommuneoverlegene i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå går ut med følgende råd:

  • All testing is done at the emergency room in Klepp. You will not be tested without an appointment.

I tillegg til normal saksbehandling og post inn og ut, bygger nå arkivleder Kristin Wulvig og hennes medarbeider opp kommunens eget koronaarkiv for ettertiden.

0 Kommentarer

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet, startar kommunane no testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil framleis i hovudsak seie feber, hoste eller tung pust.

Smittevern, trygghet og elevenes beste vil være skolenes overordnede fokus. Slik blir rutinene i skolen og i SFO i ukene fremover.
Mandag 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn og SFO. På noen områder vil det bli en litt annerledes hverdag for elever og ansatte. Med gode smitteverntiltak vil det være trygt å komme tilbake til skolen, og vi gleder oss til å ta  mot elevene på skolen igjen.

Det er normal drift på Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste og Helsestasjon for ungdom.

–I denne perioden har vi tatt inn to-tre tonn mer enn normalt. Vanligvis produserer innbyggerne avfall på jobb og skole. Nå foregår det meste hjemme.

0 Kommentarer

–De ansatte har vist en optimisme og ro midt oppi en situasjon der ikke bare arbeidsplassen krever helt andre ting av dem, men også hjemmesituasjonen.

Følgende informasjon har blitt sendt til alle foreldrene til barnehagebarn i Gjesdal: