Koronavirus

Gjesdal kommune har et høyt fokus på å begrense smittespredningen av Covid-19 (koronaviruset). Samtidig er vi opptatt av god folkehelse og ønsker at våre innbyggere er i fysisk aktivitet. Det foreligger et nasjonalt forbud mot å drive organisert idrett, og dette skal overholdes i kommunen.

Fastlegene, både ved Ålgård Legesenter og Helsebanken, har lagt bak seg noen travle uker, men har nå kapasitet til å ta imot pasienter.

Dette bør du vita om den felles legevakta i Klepp.

Merk! Denne legevakta har same nummer som vanleg legevakt: 116 117

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som må fungere, og det er viktig at du følger gode avfallsrutiner.

I disse dager handler mye om koronaviruset. Hverdagen er helt annerledes enn den pleier. Situasjonen kan oppleves utrygg, og det som var vanskelig før blir kanskje enda vanskeligere. Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det hjelp å få. Ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter eller barnevernet. Vi vil hjelpe.

På grunn av korona-situasjonen må vi midlertidig stenge ned grov- og hageavfallsinnsamlingen. Det blir ingen hentinger fra og med 23. mars.

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

I denne situasjonen vil det etter hvert være mange som sitter isolert hjemme og som trenger hjelp til ulike gjøremål.

Dersom du sitter isolert og trenger hjelp, for eksempel til daglige gjøremål som handling, så kan vi få frivillige til å gjøre dette for deg.

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon. 

Oppdatert 17.03.20