Gjesdal kommune

Barneverntjenesten trenger flere besøkshjem og støttefamilier

Barneverntjenesten trenger flere besøkshjem og støttefamilier

Vil du/dere bli med å bidra og hjelpe sårbare barn og familier som trenger ekstra hjelp? 

Barneverntjenesten har behov for flere besøkshjem og støttefamilier til barn og ungdom. 

Et besøkshjem tar imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Det kan også være flere søsken. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Målsettingen med tiltaket kan variere fra barn til barn, men handler som oftest om at barnet skal få flere gode opplevelser, oppleve mestring i hverdagen og få et større nettverk. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Slektninger kan også være besøkshjem. 

En støttefamilie er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar på seg å invitere med en annen familie, eller barna i familien knyttet til ulike familieaktiviteter. Dette kan være en familie som har behov for litt ekstra støtte i hverdagen til å komme seg ut i aktivitet, som er i behov for integrering eller annen støtte. Målsettingen med tiltaket kan variere fra familie til familie, men handler som oftest om at familien skal få gode opplevelser og relasjoner i hverdagen, styrke seg som familie og få et større nettverk. 

Hvem kan ta oppdrag som besøkshjem/ støttefamilie: 

Har du tid, overskudd og god helse kan du bli godkjent som besøkshjem/ støttefamilie. Du/dere må være varme, trygge og omsorgsfulle voksne. Alle voksne i husstanden må levere godkjent politiattest samt signere taushetserklæring før oppstart av ett oppdrag. 

Besøkshjem og støttefamilier inngår avtale med barneverntjenesten i kommunen om omfang og innhold i oppdraget, her avtales også hvilken godtgjøring og øvrige økonomiske rammer som skal gjelde. 

For å registrere interesse følger du linken og fyller ut skjemaet.

Du hører fra oss når vi har mottatt din henvendelse.

Ta kontakt på telefonnummer 51614350 ved spørsmål evntuelt på mail: 

nina.bergeaase@gjesdal.kommune.no. eller hilde.auglend@gjesdal.kommune.no