Koronavirus

Følgende informasjon har blitt sendt til alle foreldrene til barnehagebarn i Gjesdal:

Snart én måned har gått siden regjeringen 12. mars stengte ned store deler av Norge på grunn av koronaepidemien. I snart fire uker har mange foreldre jobbet fra hjemmekontor, lærere funnet nye, digitale veier i undervisningen, innbyggere meldt seg til tjeneste og kommunen blitt styrt via digitale plattformer.

Hva er blitt gjort og hvordan? Her får du fire lærerike og motiverende perspektiver på en krisesituasjon ingen av oss kunne være helt forberedt på.

Gjesdal kommune har, med bakgrunn i den pågående situasjonen knyttet til spredning av Koronaviruset, onsdag 25. mars 2020 fattet følgende vedtak:

Dette bør du vita om den felles legevakta i Klepp.

Merk! Denne legevakta har same nummer som vanleg legevakt: 116 117

I disse dager handler mye om koronaviruset. Hverdagen er helt annerledes enn den pleier. Situasjonen kan oppleves utrygg, og det som var vanskelig før blir kanskje enda vanskeligere. Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, finnes det hjelp å få. Ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter eller barnevernet. Vi vil hjelpe.

Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

I denne situasjonen vil det etter hvert være mange som sitter isolert hjemme og som trenger hjelp til ulike gjøremål.

Dersom du sitter isolert og trenger hjelp, for eksempel til daglige gjøremål som handling, så kan vi få frivillige til å gjøre dette for deg.

Vi ber om at all kontakt med kommunen skjer digitalt eller pr. telefon.